Lietuvos bankas
2023-12-29
11

Lietuvos bankas peržiūrėjo papildomo kapitalo rezervo reikalavimus sisteminės svarbos įstaigoms – AB SEB bankui, „Swedbank“, AB, AB Šiaulių bankui ir Revolut Bank UAB. Pirmiems trims bankams reikalavimai nepakeisti (atitinkamai 2, 2 ir 1 % pagal riziką įvertinto turto), o Revolut Bank UAB – reikalavimas padidintas nuo 1 iki 2 proc. Didesnis papildomo kapitalo rezervo reikalavimas šiai finansų įstaigai bus taikomas nuo 2024 m. liepos 1 d. Papildomo kapitalo rezervo reikalavimas Revolut Bank UAB padidintas atsižvelgus į tai, kad 2023 m. šis bankas buvo trečias Lietuvoje pagal turtą ir pirmas pagal tarpvalstybinius įsipareigojimus.

Lietuvos bankas kasmet atlieka kredito įstaigų sisteminės svarbos peržiūrą. Finansų įstaiga gali būti pripažinta sistemiškai svarbia, t. y. galinčia turėti įtakos visos šalies finansų sistemos stabilumui, atsižvelgiant į jos dydį, ekonominę svarbą, sudėtingumą, tarpvalstybinę veiklą ir tarpusavio susietumą su kitomis finansų įstaigomis. Sistemiškai svarbiems bankams taikomas papildomo kapitalo rezervo reikalavimas, siekiant padidinti jų atsparumą neigiamiems sukrėtimams. Lietuvoje veikiantiems užsienio bankų filialams ar skyriams, pavyzdžiui, Luminor Bank AS Lietuvos skyriui (Luminor), atitinkamą papildomo kapitalo reikalavimą nustato šalių, kuriose įsikūrusios pagrindinių bankų būstinės (Luminor atveju – Estijos) priežiūros institucijos.