Lietuvos bankas
2014-07-02

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į tai, kad kredito unija ,,Panevėžio regiono taupomoji kasa“ pašalino tikslinio inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus, atšaukė jai kai kuriuos šių metų balandžio 22 d. duotus raštiškus nurodymus dėl rizikos mažinimo ir papildomos informacijos teikimo Priežiūros tarnybai.