Lietuvos bankas
2014-04-22

Kredito unijoje „Panevėžio regiono taupomoji kasa“ nustačiusi Buhalterinės apskaitos ir Kredito unijų įstatymų pažeidimų tvarkant grynuosius pinigus ir jų apskaitą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba priėmė griežtus sprendimus. Nutarta šios unijos administracijos vadovą ir valdybos pirmininką Valdą Savicką nušalinti nuo administracijos vadovo ir valdybos nario (valdybos pirmininko) pareigų ir (arba) nutraukti su juo sudarytą darbo sutartį.

Kaip rodo inspektavimo rezultatai, kredito unijos administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas neužtikrino, kad unijos veikla atitiktų saugios ir patikimos kredito unijų veiklos reikalavimus, kartu neužtikrino ir nuolatinio, veiksmingo vidaus kontrolės funkcionavimo.

Kredito unijai nurodyta organizuoti savo veiklą taip, kad šio sprendimo įsigaliojimo dienos pabaigoje ir kiekvienos toliau einančios darbo dienos pabaigoje grynųjų pinigų likutis kredito unijos kasoje neviršytų 50 tūkst. Lt.

Be to, ši kredito unija turės teikti Lietuvos banko Priežiūros tarnybai papildomą informaciją apie savo veiklą.

Dar „Panevėžio regiono taupomoji kasa“ įpareigota iki 2014 m. gegužės 15 d. įvertinti, ar Lina Savickienė tinkama eiti kredito unijos vyriausiosios buhalterės pareigas. Toks nurodymas duotas nustačius buhalterinės apskaitos tvarkymo pažeidimų.

Kredito unija „Panevėžio regiono taupomoji kasa“ įpareigota iki 2014 m. gegužės 30 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus, veiklos trūkumus ir informuoti apie tai Lietuvos banko Priežiūros tarnybą.