Lietuvos bankas
2014-04-22

Pranešame, kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 62 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir Lietuvos banko valdybos 2012 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. 03-67 ,,Dėl tam tikrų su finansų rinkos priežiūra susijusių Lietuvos banko valdybos funkcijų pavedimo vykdyti Lietuvos banko struktūriniams padaliniams“ 1 punktu, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius 2014 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. 241-56 nusprendė nuo 2014 m. balandžio 22 d. nušalinti kredito unijos ,,Panevėžio regiono taupomoji kasa“ (juridinio asmens kodas 302671848, buveinės adresas: Vilniaus  g. 25A, LT-36100 Panevėžys) administracijos vadovą ir valdybos pirmininką Valdą Savicką nuo administracijos vadovo ir valdybos nario (valdybos pirmininko) pareigų ir (arba) nutraukti su juo sudarytą darbo sutartį ar panaikinti jo įgaliojimus.