Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba leido įsteigti kredito uniją ,,Panevėžio regiono taupomoji kasa“.

Jos įstatuose nurodyta, kad kredito unijos nariu fizinis asmuo gali būti, jeigu jis nėra kitos kredito unijos narys, gyvena, dirba arba mokosi Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančioje Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 71 kredito unija ir Lietuvos centrinė kredito unija.