Lietuvos bankas
2014-07-02

Priežiūros tarnyba sustabdė UADBB „Draudimo partneriai“ licencijos galiojimą; Aašaukti kai kurie raštiški nurodymai „Panevėžio regiono taupomajai kasai“; Lietuvos bankas: vartotojai, įsigydami finansinių produktų derinių, turėtų gauti daugiau informacijos

Priežiūros tarnyba sustabdė UADBB „Draudimo partneriai“ licencijos galiojimą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė sustabdyti uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „Draudimo partneriai“ išduotos draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimą. Licencijos galiojimas sustabdytas nustačius, kad įmonės nuosavas kapitalas mažesnis, nei reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą.

UADBB „Draudimo partneriai“ įpareigota iki 2014 m. rugpjūčio 1 d. užtikrinti minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimo vykdymą.

Sustabdžius licencijos galiojimą, draudimo brokerių bendrovė neturi teisės teikti draudimo tarpininkavimo ir tarpininkavimo sudarant pensijų kaupimo sutartis paslaugų.

Atšaukti kai kurie raštiški nurodymai „Panevėžio regiono taupomajai kasai“

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į tai, kad kredito unija ,,Panevėžio regiono taupomoji kasa“ pašalino tikslinio inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus, atšaukė jai kai kuriuos šių metų balandžio 22 d. duotus raštiškus nurodymus dėl rizikos mažinimo ir papildomos informacijos teikimo Priežiūros tarnybai.

Lietuvos bankas: vartotojai, įsigydami finansinių produktų derinių, turėtų gauti daugiau informacijos

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Poziciją dėl draudimo (44.5 KB download icon)ir kitų finansinių paslaugų derinių pardavimo modelio. Šia pozicija Priežiūros tarnyba pateikia savo nuomonę dėl finansinių produktų deriniams taikytino teisinio reglamentavimo apimties.

Priežiūros tarnybos pozicijoje finansinių produktų deriniai – tai finansų rinkos dalyvių parduodami produktai, sudaryti iš draudimo ir kitų finansinių paslaugų, kai finansų rinkos dalyvis veikia kaip draudėjas, o šį produktą įsigijęs vartotojas yra apdraustasis. Vieni iš populiariausių finansinių produktų derinių – kredito kortelės su kelionių ir (arba) pirkinių draudimu, būsto paskolos su turto draudimu, vartojimo kreditai su sveikatos ir gyvybės draudimu ir pan.

Pozicijoje teigiama, kad finansų rinkos dalyvis turėtų savo pasirinkta forma kiekvieną vartotoją supažindinti su teikiama draudimo apsauga (draudimo objektu, draudžiamųjų ir nedraudžiamųjų įvykių sąrašais ir kt.), draudimo išmokų mokėjimo sąlygomis ir tvarka, šių esminių sąlygų pakeitimais, taip pat kitomis sąlygomis, kurios būtų svarbios įvertinus konkretaus produkto savybes. 

Be to, parduodant produktą, turėtų būti vertinama, ar šio produkto draudimo elementas tinkamas vartotojui. Tai leistų išvengti situacijų, kai standartinis produktas parduodamas tokiam vartotojui, kuris negalės pasinaudoti draudimo apsauga, pavyzdžiui, yra sulaukęs tam tikro amžiaus ir šios aplinkybės užkirs kelią jam gauti draudimo išmoką.

Pozicija dėl draudimo ir kitų finansinių paslaugų derinių pardavimo modelio įsigalios (40.5 KB download icon) 2015 m. sausio 1 d.