Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000003

Įmonės kodas: 304080146

LEI kodas: 529900Q2VEPP9IT0QD91

PVM mokėtojo kodas: LT100009653718

Licencijų sąrašas:
Draudimo veiklos licencija ( galioja nuo: 2015-07-30 )

Administracijos vadovas (-ė): Deividas Raipa

Kategorija: LR licencijuota draudimo įmonė

Banko sąskaita: LT137044060007496315

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Ukmergės g. 280, LT-06115, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Ukmergės g. 280, LT-06115, Vilnius

Tel. Nr. 19111, Faks. Nr. +370 5 273 81 80

El. paštas: [email protected]

Nuoroda į priklausomų tarpininkų sąrašą: www.compensa.lt/musu-partneriai/

Galutinė sprendimo data Paslaugos tipas Skundo/Ginčo pateikimo priežastys Sprendimo dokumentas
2018-10-24 ne gyvybės draudimas Kita
2018-11-21 ne gyvybės draudimas
2020-06-23 ne gyvybės draudimas
2019-09-25 ne gyvybės draudimas Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2018-05-02 ne gyvybės draudimas Kita
2018-10-31 ne gyvybės draudimas
2020-07-29 ne gyvybės draudimas Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2018-05-09 ne gyvybės draudimas Kita
2018-09-05 ne gyvybės draudimas
2017-06-07 ne gyvybės draudimas Kita
2018-01-24 ne gyvybės draudimas Kita
2019-07-31 ne gyvybės draudimas Kita
2019-04-17 ne gyvybės draudimas Kita
2018-09-12 ne gyvybės draudimas Kita
2017-06-21 ne gyvybės draudimas Kita
2020-08-19 ne gyvybės draudimas
2016-12-28 ne gyvybės draudimas Kita
2019-09-04 ne gyvybės draudimas Kita
2017-07-11 ne gyvybės draudimas Kita
2016-09-07 ne gyvybės draudimas Kita
2019-09-11 ne gyvybės draudimas Kita
2018-11-21 ne gyvybės draudimas
2018-02-14 ne gyvybės draudimas Kita
2020-05-13 ne gyvybės draudimas Kita
2018-09-26 ne gyvybės draudimas Kita
2019-02-27 ne gyvybės draudimas Kita
2019-01-16 ne gyvybės draudimas
2018-04-18 ne gyvybės draudimas Kita
2017-09-06 ne gyvybės draudimas Kita
2018-06-13 ne gyvybės draudimas Kita
2019-03-13 ne gyvybės draudimas Kita
2016-04-13 ne gyvybės draudimas Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2019-03-27 ne gyvybės draudimas Kita
2016-11-09 ne gyvybės draudimas Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2020-08-05 ne gyvybės draudimas
2020-09-24 ne gyvybės draudimas Kita
2018-09-05 ne gyvybės draudimas Kita
2018-08-22 ne gyvybės draudimas Kita
2017-08-09 ne gyvybės draudimas Kita
2018-05-02 ne gyvybės draudimas Kita
2018-10-24 ne gyvybės draudimas
2016-09-28 ne gyvybės draudimas Kita
2016-04-28 ne gyvybės draudimas Kita
2017-05-24 ne gyvybės draudimas Kita
2017-08-30 ne gyvybės draudimas Kita
2019-06-12 ne gyvybės draudimas Kita
2017-10-04 ne gyvybės draudimas Kita
2017-10-25 ne gyvybės draudimas Kita
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2019-02-14 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo 13 straipsnio 1 dalies b punktas, 16 straipsnio 1 dalis; Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo 5 straipsnio 1 dalis.

Bauda: 20000 €