Lietuvos bankas
2017-08-17
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido „Compensa Vienna Insurance Group“ leista perleisti teises ir pareigas pagal tam tikras draudimo sutartis „Balcia Insurance“ SE bei pritarė Varėnos ir Alytaus kredito unijų sujungimui.

„Compensa Vienna Insurance Group“ leista perleisti teises ir pareigas
„Compensa Vienna Insurance Group“, ADB, paprašė Lietuvos banko leidimo perleisti teises ir pareigas pagal transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Latvijoje įsteigtai draudimo bendrovei „Balcia Insurance“ SE, kuri Lietuvoje veiks per mūsų šalyje įsteigtą filialą. Minėtomis sutartimis yra apdrausta krovininių transporto priemonių, naudojamų už Lietuvos Respublikos ribų, valdytojų civilinė atsakomybė.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido „Compensa Vienna Insurance Group“, ADB, perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis „Balcia Insurance“ SE ir nustatė, kad teisės ir pareigos pagal draudimo sutartis privalo būti perleistos per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos.

Pritarta kredito unijų sujungimui
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba sutiko, kad Varėnos kredito unija būtų reorganizuojama, prijungiant ją prie Alytaus kredito unijos.