Bank of Lithuania

Authorization code:
LB000003

List of licenses:
Insurance activity licence ( valid from: 2015-07-30 )

www.compensa.lt

Company code:
304080146

LEI code:
529900Q2VEPP9IT0QD91

VAT code:
LT100009653718

Category:
Lithuanian insurance undertakings

Country:
Lithuania

Bank account :
LT137044060007496315

Correspondence address:
Ukmergės g. 280, LT-06115, Vilnius

Address:
Ukmergės g. 280, LT-06115, Vilnius

Ph. 19111, Fax. +370 5 273 81 80

Email address:
[email protected]

Link to the list of tied intermediaries:
www.compensa.lt/musu-partneriai/

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2019-02-14 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo 13 straipsnio 1 dalies b punktas, 16 straipsnio 1 dalis; Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo 5 straipsnio 1 dalis.

Fine : 20000 €