Lietuvos bankas
2018-03-15
11

Lietuvos bankui nustačius pažeidimų, „Aviva Lietuva“ padengs investicinio gyvybės draudimo klientų praradimus, įspėta AB „Grigeoir jos vadovas. Išduotos dvi el. pinigų įstaigų licencijos.

Lietuvos bankui nustačius pažeidimų, „Aviva Lietuva“ padengs investicinio gyvybės draudimo klientų praradimus

Lietuvos bankas įspėjo uždarąją akcinę gyvybės draudimo ir pensijų bendrovę (UAGDPB) „Aviva Lietuva“, kad ši ne geriausiai užtikrino savo klientų interesus investuodama jų lėšas pagal investicinio gyvybės draudimo sutartis ir taip pažeidė Draudimo įstatymą. Reaguodama į Lietuvos banko patikrinimo rezultatus, UAGDPB „Aviva Lietuva“ esamiems klientams kompensuos jų turto vertę suma, kuria ji sumažėjo dėl brangiau kainavusių investicijų.

Per Lietuvos banko atliktą patikrinimą nustatyta, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. bendrovė dalį klientų turto, kaupiamo pagal investicinio gyvybės draudimo sutartis, investavo į mažmeniniams klientams skirtus fondus, kuriems turto valdymo ir platinimo mokesčiai taikyti didesni nei identiškuose instituciniams klientams skirtuose fonduose, kuriuos UAGDPB „Aviva Lietuva“ daugeliu atveju taip pat galėjo pasirinkti.

Klientų turtą investuojant į mažmeniniams klientams skirtus fondus bendrovei buvo taikomos turto valdymo ir platinimo mokesčių nuolaidos ir dalis lėšų sugrįždavo. UAGDPB „Aviva Lietuva“ grąžintas sumas naudojo savo investicinės veiklos pelnui didinti, neskirdama jų ar jų dalies draudėjams. Todėl draudėjų sukaupta turto vertė buvo mažesnė, nei galėjo būti investuojat į instituciniams investuotojams skirtus fondus.

Taip buvo pažeistas Draudimo įstatymas, įpareigojantis draudimo įmonę investuoti turtą siekiant geriausiai užtikrinti draudėjų, apdraustųjų ir naudos gavėjų interesus.

UAGDPB „Aviva Lietuva“ įsipareigojo kompensuoti daugiau kaip 50 000 investicinio gyvybės draudimo klientų patirtą žalą – ji padidins bendrovės fondų valdomo turto vertę beveik 350 tūkst. Eur. Klientams patiems papildomai daryti nieko nereikia. Maksimali įstatymo numatyta bauda už minėtą pažeidimą gali siekti 100 tūkst. Eur.

Draudimo įstatymo nuostata, kad draudikai turi investuoti taip, kad kuo geriau būtų patenkinti klientų interesai, įsigaliojo 2016 m. pradžioje. Lietuvos bankas ir ateityje netoleruos tokio veikimo ne geriausiais draudėjo interesais, kai pasirenkamas ne klientams, o bendrovei naudingesnis investavimo būdas.

Per Lietuvos banko atliktą UAGDPB „Aviva Lietuva“ veiklos patikrinimą buvo vertintas ir bendrovės valdymo bei rizikos valdymo sistemos veiksmingumas, kaip vykdomi pagrindinių funkcijų įgyvendinimo reikalavimai, valdomos rinkos ir operacinės rizikos, ar teisingai apskaičiuojamas mokumo kapitalo poreikis ir draudimo techninių atidėjinių apimtis, kaip vykdoma pinigų plovimo prevencija.

Nustatyta netikslumų skaičiuojant mokumo kapitalo poreikį, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad jie neturėjo reikšmingos įtakos bendrovės mokumo kapitalo reikalavimui, Lietuvos banko valdyba nusprendė netaikyti poveikio priemonės dėl šių teisės aktų pažeidimų.

Už netinkamą rinkos informavimą – įspėjimas AB „Grigeo“ ir jos vadovui

Lietuvos bankas nustatė, kad AB „Grigeo“ ir jos vadovas Gintautas Pangonis pažeidė Piktnaudžiavimo rinka reglamentą bei Vertybinių popierių įstatymą. Už tai Lietuvos banko valdyba ir įmonei, ir vadovui skyrė po įspėjimą.

AB „Grigeo“ vadovas G. Pangonis, 2017 m. rugsėjo 20 d. komentuodamas numatomus bendrovės pokyčius vienai žiniasklaidos priemonei, atskleidė būsimo įvykio svarbą – kad tai bus didelė naujiena, apie kurią skelbs per biržą ir informuos žiniasklaidą. Visų pirma, tai paskatino investuotojus kitą dieną pirkti AB „Grigeo“ akcijas. Antra, ne visi investuotojai turėjo galimybę sužinoti šią naujieną, o viešai ji buvo paskelbta tik rugsėjo 21 d. popietę. Taigi tie investuotojai, kurie turėjo prieigą prie informacijos, įgijo konkurencinį pranašumą prieš tuos, kurie jos neturėjo.

Pagal Piktnaudžiavimo rinka reglamentą, atskleidusi informaciją, AB „Grigeo“ privalėjo iškart viešai informuoti ir visus rinkos dalyvius, tačiau įmonė to nepadarė. Už tai ir jai, ir jos vadovui buvo skirta poveikio priemonė – įspėjimas.

Pranešimas vertybinių popierių biržoje

Išduotos dvi el. pinigų įstaigų licencijos

Lietuvos banko valdyba išdavė dviem bendrovėms  elektroninių pinigų įstaigos licencijas, suteikiančias teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti mokėjimo paslaugas.

Tokią licenciją gavusi UAB Corporate Services ketina sukurtoje platformoje atidaryti elektroninių pinigų sąskaitas, leisti elektroninius pinigus, teikti elektroninės piniginės, mokėjimo operacijų, valiutos keitimo paslaugas, išduoti mokėjimo korteles.

Turėdama elektroninių pinigų įstaigos licencija Wallter, UAB, planuoja teikti elektroninių pinigų išleidimo ir mokėjimo paslaugas mažoms ir vidutinėms įmonėms, ir fiziniams asmenims. Pagrindinės įstaigos paslaugos bus pinigų perlaidos, išankstinio mokėjimo kortelės ir daugiavaliutė elektroninė piniginė.

Palankios reguliacinės ir priežiūrinės aplinkos sudarymas finansinių paslaugų teikimo veiklai, taip pat inovacijų finansų sektoriuje skatinimas yra viena iš strateginių Lietuvos banko 2017–2020 m. veiklos krypčių. Kartu su kitomis šalies institucijomis Lietuvos bankas siekia, kad mūsų šalis taptų finansinių technologijų (angl. FinTech) centru Šiaurės ir Baltijos šalių regione.