Lietuvos bankas

Metinėse finansinėse ataskaitose pateikiame informaciją apie Lietuvos banko finansinę būklę ir veiklos rezultatus. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį skelbiame per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Rinkinį sudaro balansas, pelno (nuostolio) ataskaita ir aiškinamasis raštas, be to, kartu pateikiama nepriklausomų išorės auditorių išvada.

Finansinės ataskaitos 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-21