Lietuvos bankas
0-logo-default

Įmonės kodas: 304405305

Leidimai:
Valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos leidimas ( galioja nuo: 2017-05-12 )

Administracijos vadovas (-ė): Ernestas Kazbaras

Kategorija: LR licencijuota valdymo įmonė

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Liepyno g. 25A, 08108, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Liepyno g. 25A, 01400, Vilnius