Lietuvos bankas
2017-12-19
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė „IAM Real Estate Fund I“ ir „Swedbank papildomos pensijos fondo“ taisyklėms, leido pertvarkyti kredito uniją „Taupa“ bei priėmė kitus sprendimus.

Pritarta „IAM Real Estate Fund I“ taisyklėms
Atsižvelgdama į UAB „I asset management“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė šios bendrovės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „IAM Real Estate Fund I“ taisyklėms.

Patvirtintos „Swedbank papildomos pensijos fondo“ taisyklės
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „INVL Asset Management“ prašymą, patvirtino atnaujintas šios bendrovės valdomo papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo „Swedbank papildomos pensijos fondas“ taisykles. Pakeitimas buvo techninio pobūdžio, susijęs su valdymo įmone ir jos kontaktiniais duomenimis.

Leista pertvarkyti kredito uniją „Taupa“
Atsižvelgdama į kredito unijos „Taupa“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba sutiko, kad ji pradėtų pertvarkymo į akcinę bendrovę, turinčią specializuoto banko licenciją, procedūras. Pertvarkoma kredito unija kaip bankas galės veikti tuo atveju, jei jai bus išduota specializuoto banko licencija.

„Profitus“ – viešajame sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąraše
Atsižvelgdama į UAB „Sutelktinio finansavimo platforma „Profitus“ prašymą ir išnagrinėjusi su juo pateiktus dokumentus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įrašė šią bendrovę į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą.

International Risk Management OÜ – išbrauktas iš sąrašo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į International Risk Management OÜ prašymą, išbraukė šią bendrovę iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.

Pripažintas netekusiu galios
2014 m. spalio 10 d. Europos Komisija priėmė Deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013, ir jame apibrėžė, kokiems mažmeniniams indėliams taikomi kitokie netenkamų pinigų srautų koeficientai. Dėl to Europos bankininkystės institucijos gairės dėl mažmeniniams  indėliams taikomų kitokių netenkamų pinigų srautų neteko prasmės ir 2017 m. lapkričio 27 d. ši institucija paskelbė pranešimą, kad gairės atšaukiamos.

Atsižvelgiant į tai, buvo pripažintas netekusiu galios atitinkamas Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimas