Lietuvos bankas
2023-01-06
11

Neprieštaravo sandoriui dėl „Orion Asset Management“
Išnagrinėjęs TREZOR ventures, UAB, UAB „VIALEGMA“ ir dviejų fizinių asmenų prašymus dėl dalies valdymo įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ įsigijimo, Lietuvos bankas neprieštaravo, kad minėtos bendrovės tiesiogiai, o fiziniai asmenys netiesiogiai įsigytų „Orion Asset Management“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc., bet nesiekiančią 30 proc.

Leido įsigyti UAB B4B PAYMENTS EUROPE
Lietuvos bankas gavo Singapūre registruotos bendrovės BC Midco PTE Ltd prašymą dėl netiesioginio elektroninių pinigų įstaigos UAB B4B PAYMENTS EUROPE įsigijimo.

Įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas neprieštaravo sandoriui, kuriuo BC Midco PTE Ltd, MoneyBall TopCo Pte Ltd bei kartu veikiantys investiciniai fondai EQT VIII SCSp, EQT VIII Collect SCSp, EQT VIII (No. 1) SCSp ir EQT VIII (No. 2) SCSp netiesiogiai įsigytų elektroninių pinigų įstaigos UAB B4B PAYMENTS EUROPE kvalifikuotąją įstatinio kapitalo dalį, viršijančią 50 proc.

Pritarė valdymo įmonių prašymams
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į valdymo įmonių prašymus ir pateiktą informaciją: 

  • pritarė UAB „I asset management“ steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „IAM Luxury Hotels Fund“, kurio sudėtyje steigimo metu yra subfondas „IAM Astorija Hotel Sub-fund“, taisyklėms;
  • pritarė UAB Union Asset Management steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „UNION Fintech Investment Fund“ taisyklėms;
  • pritarė UAB „ZeroSum Asset Management“ steigiamos uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės uždarosios akcinės bendrovės „ZeroSum Mixed Fund II“ įstatams.