Valdymo įmonės, veikiančios pagal Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, licencija

Nr. 5 Data 2022-02-15
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB „I asset management“
Įmonės kodas 304405305
Sprendimo priėmėjas
Finansų rinkos priežiūros komitetas
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus 2022-02-15 441-34 Finansų rinkos priežiūros komitetas

VILNIUS