Lietuvos bankas
2017-05-15
11

Lietuvos banko valdyba išdavė elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją UAB „Mobilūs mokėjimai“, veiklos leidimą investicinei UAB „Šiaurės Europos investicinis fondas“, valdymo įmonės veiklos leidimą – UAB „I asset management“.

UAB „Mobilūs mokėjimai“ išduota elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licencija

Lietuvos banko valdyba išdavė UAB „Mobilūs mokėjimai“ elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją, suteikiančią teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti mokėjimo paslaugas Lietuvoje.

Palankios reguliacinės ir priežiūrinės aplinkos sudarymas finansinių paslaugų teikimo veiklai, taip pat inovacijų finansų sektoriuje skatinimas yra viena iš strateginių Lietuvos banko 2017–2020 m. veiklos krypčių. Kartu su kitomis šalies institucijomis Lietuvos bankas siekia, kad Lietuva taptų finansinių technologijų centru Šiaurės ir Baltijos šalių regione.

Išduotas veiklos leidimas investicinei UAB „Šiaurės Europos investicinis fondas“

Lietuvos banko valdyba atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtai investicinei uždarajai akcinei bendrovei „Šiaurės Europos investicinis fondas“ išdavė veiklos leidimą, suteikiantį teisę verstis investicinės bendrovės veikla pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

Pagal pateiktą informaciją, bendrovės investicijos bus nukreiptos į nekilnojamojo turto (NT) objektus, NT srityje veikiančių juridinių asmenų išleistus skolos ir nuosavybės vertybinius popierius, NT investicinius fondus bei investicines bendroves.

UAB „I asset management“ išduotas valdymo įmonės veiklos leidimas

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti UAB „I asset management“ informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimą, suteikiantį teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, veikiančius pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

Bendrovė informavo, kad ketina valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinius investavimo subjektus, orientuotus į Baltijos šalyse veikiančias privačias įmones ir NT.