Lietuvos bankas
2021-12-01
11

Suteikta B grupės finansų maklerio licencija
Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į Revolut grupės įmonės prašymą, išdavė jai B kategorijos finansų maklerio įmonės licenciją, suteikiančią teisę teikti pavedimų priėmimo ir perdavimo paslaugą, taip pat saugoti, apskaityti ir klientų sąskaita valdyti finansines priemones bei atlikti investicinius tyrimus, finansinę analizę ir teikti kitas bendro pobūdžio rekomendacijas, susijusias su sandoriais dėl finansinių priemonių.

Pritarė „IAM Petcare Growth Fund“ taisyklėms
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į valdymo įmonės UAB „I asset management“ prašymą, pritarė jos steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „IAM Petcare Growth Fund“ taisyklėms.

Leido eiti pareigas 
Atsižvelgęs į Jungtinės centrinės kredito unijos prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas leido Mariui Vaštakui eiti šios centrinės kredito unijos administracijos vadovo pavaduotojo pareigas. 

Atsižvelgė į UAB „Pervesk“ prašymą
Lietuvos bankas gavo elektroninių pinigų įstaigos UAB „Pervesk“ prašymą netaikyti saugesnio autentiškumo patvirtinimo juridiniams asmenims pagal 2017 m. lapkričio 27 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2018/389 numatytą išlygą. Konstatuodamas, kad UAB „Pervesk“ elektroninių mokėjimo operacijų inicijavimo procesai užtikrina ne žemesnį saugumo lygį, nei numatytas Mokėjimų įstatyme, Lietuvos bankas leido šiai bendrovei netaikyti saugesnio autentiškumo patvirtinimo juridiniams asmenims, inicijuojantiems elektronines mokėjimo operacijas naudojant specialius mokėjimo procesus.

Leido įsigyti Curve Europe įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalis
Atsižvelgęs į LAW 2517 MIDCO LIMITED ir LAW 2518 TOPCO LIMITED prašymus ir įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas neprieštaravo, kad šios bendrovės netiesiogiai įsigytų elektroninių pinigų įstaigos Curve Europe UAB įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalis, viršijančias 50 proc.

Leido įsigyti „PRO INVEST GROUP“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį
Lietuvos bankas gavo Bulgarijoje registruotos bendrovės Pro Invest Holding EOOD ir fizinio asmens prašymą dėl vartojimo kredito davėjo UAB „PRO INVEST GROUP“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo. Įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas pritarė įsigijimo sandoriui, kurio pagrindu Pro Invest Holding EOOD tiesiogiai, o fizinis asmuo – netiesiogiai įgytų UAB „PRO INVEST GROUP“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc. 

Pritarė komanditinės ūkinės bendrijos „Brolis Capital“ steigimo dokumentams
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į UAB „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas“ prašymą, pritarė šios bendrovės steigiamos uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės KŪB „Brolis Capital“ steigimo dokumentams.

Viešųjų sąrašų pakeitimai
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į bendrovių prašymus:

  • įrašė UAB „Bendras finansavimas“ į Viešąjį kredito davėjų ir Viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių, veikiančių pagal Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą, sąrašus;
  • įrašė WITTY GLOBAL UAB ir W1TTY CAPITAL UAB į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą;
  • įrašė UAB „HST KOMUNIKACIJOS“ į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių, Viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių, Viešąjį kredito davėjų, veikiančių pagal Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą ir Viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių, veikiančių pagal Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą, sąrašus;
  • išbraukė elektroninių pinigų įstaigos GlobalNetint, UAB, tarpininką Prime Pay, UAB, iš Viešojo elektroninių pinigų įstaigų sąrašo.