Lietuvos bankas
2022-03-02
11

Apribojo „Paysera LT“ paslaugų teikimą naujiems didesnės rizikos klientams ne iš Europos ekonominės erdvės šalių
Lietuvos bankas, įvertinęs, kad elektroninių pinigų įstaiga „Paysera LT“, UAB, galimai netinkamai įgyvendina pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus, apribojo galimybes teikti paslaugas naujiems didesnės rizikos klientams.

2020 m. lapkričio mėn. Lietuvos bankas, atlikęs „Paysera LT“, UAB, patikrinimą, nustatė reikšmingų trūkumų, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų vykdymu. Už tai bendrovei skirta piniginė bauda, ji taip pat buvo įpareigota pašalinti nustatytus pažeidimus. Naujausia Lietuvos bankui pateikta informacija duoda pagrindo įtarti, kad įstaiga nevykdė Lietuvos banko nurodymo ištaisyti patikrinimo metu nustatytus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus ir veiklos trūkumus.

Šiuo pagrindu Lietuvos bankas pradėjo „Paysera LT“, UAB, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių tinkamumo patikrinimą ir, kol jis bus atliekamas (ne ilgiau kaip iki 2022 m. rugsėjo 15 d.), įpareigojo „Paysera LT“, UAB, laikinai neužmegzti dalykinių santykių ir neteikti paslaugų naujiems klientams, kurie nereziduoja Europos ekonominėje erdvėje (EEE) arba yra ne EEE valstybių piliečiai išskyrus atvejus, kai klientai reziduoja Ukrainoje arba yra Ukrainos piliečiai, o juridinių asmenų atveju – kurių buveinė yra ne EEE ir (arba) kurių vykdoma ekonominė veikla priskiriama prie rizikingų (pvz., virtualiojo turto keitimas, paskolos virtualiuoju turtu, investavimas į Forex ir pan.).

Leista įsigyti UAB „SEB investicijų valdymas“
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į SEB Life and Pension Baltic SE ir SEB Life and Pension Holding AB prašymus, neprieštaravo, kad SEB Life and Pension Baltic SE tiesiogiai, o SEB Life and Pension Holding AB  – netiesiogiai įsigytų visas UAB „SEB investicijų valdymas“ akcijas ir jų suteikiamas balsavimo teises.

Pritarė investicinio fondo Baltic Industrial Fund II taisyklėms 
Atsižvelgęs į valdymo įmonės UAB BRAITIN prašymą, Lietuvos bankas pritarė šios bendrovės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo Baltic Industrial Fund II taisyklėms.

Leista įsigyti ArcaPay UAB
Lietuvos bankas išnagrinėjo Jungtinėje Karalystėje registruotos bendrovės ArcaPay Holdings Limited prašymą ir neprieštaravo, kad ji įsigytų mokėjimo įstaigą ArcaPay UAB.

Pritarta KŪB „ZeroSum Special Fund I“ fondo steigimui
Atsižvelgęs į valdymo įmonės UAB „ZeroSum Asset Management“ prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas pritarė šios bendrovės steigiamos uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės KŪB „ZeroSum Special Fund I“ steigimo dokumentams.

UAB „I asset management“ alternatyviųjų KIS valdymo įmonės licencija
Atsižvelgęs į valdymo įmonės UAB „I asset management“ prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas suteikė šiai bendrovei alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės licenciją, suteikiančią teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus.

Pritarta sandoriui dėl dalies UAB Nordstreet bendrovės įsigijimo
Lietuvos bankas pritarė sutelktinio finansavimo platformos operatorės UAB Nordstreet akcijų įsigijimo sandoriui, kurio pagrindu UAB „TB investicijos“ tiesiogiai, o UAB „SUN INVEST“ ir du fiziniai asmenys – netiesiogiai įgytų UAB Nordstreet įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc. 

Leido pakeisti depozitoriumus
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į valdymo įmonės UAB „Modus Asset Management“ prašymą, leido pakeisti šios bendrovės valdomų uždarojo tipo atsinaujinančių išteklių energetikos sudėtinio investicinio fondo Modus Renewable Energy Fund I ir jo uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirto investicinio subfondo Modus Renewable Energy Lithuanian Investments, uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto saulės energetikos investicinių fondų Modus Poland Solar Fund I ir Modus Remote Solar Fund I depozitoriumus.

Papildyti viešieji sąrašai
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į bendrovių prašymus, į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą įrašė elektroninių pinigų įstaigos UAB „PAYRNET“ tarpininkę MONECOR (EUROPE) LIMITED ir elektroninių pinigų įstaigos UAB „NIUM EU“ tarpininkę Orenda Finance IRE Limited.