Lietuvos bankas
2020-11-13
11

Lietuvos bankas už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus elektroninių pinigų įstaigai Paysera LT“, UAB, skyrė 370 tūkst. Eur baudą.

2020 m. balandžio-gegužės mėn. Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atlikusi Paysera LT“, UAB, tikslinį inspektavimą, nustatė reikšmingų trūkumų, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų vykdymu.

Inspektavimo metu nustatyta, kadPaysera LT“, UAB, netinkamai vertino pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, neužtikrino tinkamo teisės aktų, reglamentuojančių kliento tapatybės nustatymą nuotoliniu būdu, reikalavimų vykdymo bei sustiprinto klientų tapatybės nustatymo priemonių taikymo didesnės rizikos grupės klientams.  

Inspektavimo metu buvo konstatuoti pažeidimai, susiję su kliento pažinimo informacijos surinkimu ir vertinimu, nuolatine kliento dalykinių santykių ir sandorių stebėsena, kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo metu gautos informacijos atnaujinimu, tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimu.

Bendrovė inspektuojamu laikotarpiu pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymo srityje neužtikrino veiksmingos vidaus kontrolės, neturėjo pakankamai žmogiškųjų išteklių, o darbuotojai nebuvo tinkamai supažindinami su savo funkcijomis ir atsakomybe.

Įvertinęs pažeidimų pobūdį, taip pat atsižvelgęs į atsakomybę lengvinančias aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė Paysera LT“, UAB, 370 tūkst. Eur baudą ir įpareigojo pašalinti nustatytus pažeidimus.

Bendrovė informavo Finansų rinkos priežiūros tarnybą, kad ėmėsi veiksmų šalinti inspektavimo metu nustatytus pažeidimus ir stiprinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sritį – padidino šioje srityje dirbančių specialistų skaičių, investuoja į technologinius sprendimus.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.