Lietuvos bankas
2022-10-19
11

„Paysera LT“, UAB, įrašyta į viešuosius sąrašus
Atsižvelgęs į elektroninių pinigų įstaigos „Paysera LT“, UAB, prašymą, Lietuvos bankas įrašė šią bendrovę į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą ir Viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą.

Pritarė AB „Mano bankas“ prašymui dėl vadovo
Atsižvelgęs į AB „Mano bankas“ prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas leido Giedrei Blazgienei eiti AB „Mano bankas“ administracijos vadovės (generalinės direktorės) pareigas.

Pritarta UAB „I asset management“ fondo taisyklėms
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į UAB „I asset management“ prašymą, pritarė šios valdymo įmonės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „IAM CEE Student Housing Fund“ taisyklėms.

Pritarė AB „Fjord Bank“ teiktam kandidatui
Atsižvelgęs į AB „Fjord Bank“ prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas leido Peter Joakim Mandorsson eiti šio specializuoto banko stebėtojų tarybos nario pareigas.

Pritarta UAB Reverest Fund Management fondo taisyklėms
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į UAB Reverest Fund Management prašymą, pritarė šios valdymo įmonės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo Reverest Baltic Opportunity Fund taisyklėms.

Pritarta sandoriui dėl LPB Capital, UAB
Lietuvos bankas gavo fizinio asmens prašymą dėl vartojimo kredito davėjos LPB Capital, UAB, akcijų įsigijimo ir, išnagrinėjęs informaciją, pritarė sandoriui, kurio pagrindu fizinis asmuo tiesiogiai įgytų šios bendrovės įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc.

Už manipuliavimą rinka – bauda AB „Linas“
Lietuvos bankas atliko tyrimą ir nustatė, kad AB „Linas“, parduodama savo akcijas per AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržą nuo 2021 m. sausio 20 d. iki kovo 9 d., pažeidė Piktnaudžiavimo rinka reglamentą. Dėl jos veiksmų krito AB „Linas“ akcijų kaina, kilo grėsmė investuotojų interesams. Įvertinęs aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė bendrovei 20 tūkst. Eur baudą. AB „Linas“ akcijomis (jos akcininkų sprendimu) AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje jau nebeprekiaujama.

„Shell Card“ priskirta prie riboto naudojimo mokėjimo priemonių
Į Lietuvos banką kreipėsi Slovėnijoje registruota bendrovė SHELL ADRIA, trgovsko podjetje, d.o.o., pateikusi pranešimą dėl verslo klientams skirtos mokėjimo priemonės „Shell Card“, kurią vilkikų vairuotojai gali naudoti atsiskaitymui už degalus, kelių ir panašius mokesčius, techninę pagalbą kelyje bei kai kurias kitas su transporto priemonių judumu susijusias prekes ir paslaugas.

Paslaugų teikėjams, leidžiantiems savo mokėjimo priemones, kuriomis galima atsiskaityti tik už riboto asortimento prekes ar paslaugas ir keliais kitais atvejais, Mokėjimų įstatyme yra numatyta vadinamoji riboto tinklo išimtis. Jeigu tokia priemone vykdomų mokėjimo operacijų vertė Lietuvoje per paskutinius 12 mėn. viršija 1 mln. Eur, paslaugos teikėjas privalo pranešti apie tai Lietuvos bankui. Tiesa, dėl to prižiūrimu finansų rinkos dalyviu netampama.

Lietuvos bankas patvirtino, kad mokėjimo priemonė „Shell Card“ atitinka Mokėjimų įstatymo išimties taikymo kriterijus, ir įtraukė SHELL ADRIA, trgovsko podjetje, d.o.o. į Lietuvos banko tvarkomą viešąjį sąrašą. Jame šiuo metu yra keturi paslaugų teikėjai. 

Atnaujintos Atitikties gairės
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas patvirtino atnaujintas Atitikties gaires (toliau – Gairės), kurios įsigalios nuo 2022 m. spalio 31 d.  

Šios Gairės skirtos finansų maklerio įmonėms, valdymo įmonėms, bankams, draudimo ir perdraudimo įmonėms, centrinėms ir pavienėms kredito unijoms, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms. Jų tikslas – padėti finansų rinkos dalyviams nustatyti, vertinti, stebėti ir mažinti atitikties riziką, t. y. riziką, kad finansų rinkos dalyvių veikla neatitiks jų veiklą reguliuojančių įstatymų, kitų šalies ir tarptautinių teisės aktų. 

Gairės atnaujintos atsižvelgus į naujas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) rekomendacijas. Jos papildytos naujomis nuostatomis, susijusiomis su atitikties funkcijos vykdymo perdavimu išorės paslaugų teikėjams, su informacijos, kuri turėtų būti įtraukiama į finansų rinkos dalyvio vadovams teikiamas atitikties ataskaitas, turinio reikalavimais. 

Be to, Gairių taikymo apimtis plečiama įtraukiant naujus finansų rinkos dalyvius – elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigas. Jos Gairių nuostatas galės taikyti atsižvelgdamos į savo dydį, veiklos pobūdį ir mastą, klientų kategorijas, vidaus organizacinę struktūrą. Tai padės šioms įstaigoms stiprinti atitikties kultūrą.