Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000279

Licencijų sąrašas:
Kredito unijos licencija

www.arku.lt

Įmonės kodas :
112043658

Kategorija:
Kredito unija

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas

Adresas:
Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas

Tel. Nr. (8 37) 42 26 72

El. paštas:
[email protected]