Lietuvos bankas
2012-02-02

Nutarė išduoti mokėjimo įstaigos licenciją Panevėžyje įsikūrusiai bendrovei

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti UAB ,,Victum“ (Panevėžys) mokėjimo įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nustatytą mokėjimo paslaugą: pinigų perlaidos. Iki šiol licencijos teikti mokėjimo paslaugas buvo išduotos 21 įmonei.

UAB ,,Victum“ pristato Panevėžio miesto ir rajono bei Kaišiadorių rajono gyventojams pensijas ir kitas „Sodros“ išmokas.

Pritarė investicinio fondo taisyklių pakeitimams ir leido pakeisti prospektus

Lietuvos banko valdyba pritarė UAB „Orion Asset Management“ (Vilnius) valdomo suderintojo kolektyvinio investavimo subjekto „ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas“ taisyklių pakeitimams ir leido pakeisti visą bei sutrumpintą prospektus. Valdyba nutarimą priėmė atsižvelgusi į valdymo įmonės UAB „Orion Asset Management“ prašymą.

Dokumentuose atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimai, papildytas išlaidų sąrašas (įtrauktos apskaitos, teisinės, informacijos parengimo, prospektų keitimo, fondo vienetų įtraukimo į platinimą užsienyje ir kitos išlaidos), sumažinta minimali investuojama suma iki 100 JAV dolerių (buvo 1000 JAV dolerių). Pastarasis reikalavimas nebus taikomas instituciniams investuotojams bei platinimo mokestis nebus taikomi instituciniams investuotojams. Valdymo įmonė pasilieka teisę savo sprendimu netaikyti platinimo mokesčio visiems investuotojams.

Leista įregistruoti kredito unijos įstatus su nauju pavadinimu

Lietuvos banko valdyba leido įregistruoti kredito unijos ,,Verslo ir taupomoji kasa“ (Telšiai) įstatų pakeistus nuostatus, susijusius su kredito unijos pavadinimu.

Kredito unijai ,,Verslo ir taupomoji kasa“ licencija veiklai išduota 2011 m. gruodžio 15 d.

2011 m. gruodžio 23 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame šios kredito unijos narių susirinkime, atsižvelgiant į tai, kad keičiamas kredito unijos ,,Verslo ir taupomoji kasa“ pavadinimas į pavadinimą kredito unija ,,Žemaitijos iždas“, buvo patvirtinta nauja kredito unijos įstatų redakcija.

Neprieštaravo kredito unijos revizoriaus paskyrimui

Lietuvos banke gautas kredito unijos ,,Sūduvos parama“ (Marijampolė) prašymas išduoti leidimą Vytautui Kavaliauskui tapti kredito unijos revizoriumi. Lietuvos banko valdyba šiam paskyrimui neprieštaravo.

Išklausė informaciją apie kredito ir mokėjimo įstaigų veiklą ir unijų inspektavimus

Lietuvos banko valdybos posėdyje aptarta Priežiūros tarnybos pateikta informacija apie kredito ir mokėjimo įstaigų veiklą 2011 metais. Šios veiklos apžvalga artimiausiu metu bus paskelbta Lietuvos banko interneto svetainėje.

Valdyba taip pat informuota, kad 2011 m. ketvirtąjį ketvirtį Lietuvos bankas atliko šešių kredito unijų bendruosius inspektavimus: „Tikroji viltis“ (Naujoji Akmenė), „Mėmelio taupomoji kasa“ (Klaipėda), „Sūduvos parama“ (Marijampolė), Tauragės, Šilalės ir Kauno arkivyskupijos. Patikrinta, ar kredito unijos savo veikloje laikosi kredito unijų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų, kredito unijų įstatų, patikrinta, ar vykdo veiklos riziką ribojančius normatyvus, domėtasi, kaip pašalinti ankstesnių inspektavimų ataskaitose nurodyti trūkumai, išanalizuota kredito unijų organų veiklą ir unijų finansinė būklė, tikrintas kredito bei likvidumo rizikų valdymas. Nustatyta unijų veiklos trūkumų, juos nurodyta pašalinti. Kredito unijai „Tikroji viltis“ skirta bauda.

Po atlikto tikslinio inspektavimo Nacionalinėje kredito unijoje (Vilnius) Lietuvos banko valdyba atšaukė šiai unijai taikytą poveikio priemonę.