Lietuvos bankas
2022-05-16
11

Atliko „Be kredito,“ UAB, patikrinimą
Lietuvos bankas atliko „Be kredito,“ UAB, patikrinimą. Jo metu nustatyta, kad iki 2021 m. spalio 12 d. bendrovė, sudarydama nuomos sutartis, iš esmės teikė vartojimo kredito (išperkamosios nuomos) paslaugas, neturėdama tam teisės ir taip pažeidė Vartojimo kredito įstatymo reikalavimus. Vartojimo kredito teikimo paslaugą turi teisę teikti tik asmenys, įrašyti į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, o bendrovės minėtame sąraše nėra. Lietuvos bankas, atsižvelgęs į tai, kad „Be kredito,“ UAB, dar iki prasidedant patikrinimui ėmėsi priemonių, kad sutartys atitiktų nuomos teisinių santykių esmę, o anksčiau pasirašytos sutartys nesukėlė grėsmės nuomotojų esminiams interesams, ir į kitas aplinkybes, nusprendė „Be kredito,“ UAB, poveikio priemonių netaikyti.

Suteikė kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimą
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į Lyra Asset Management, UAB, prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, išdavė šiai bendrovei informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimą.

Leido patvirtinti „Synergy Future Megatrends Fund” taisykles
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į UAB „Synergy finance“ prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, leido patvirtinti šios bendrovės steigiamo atvirojo tipo specialiojo investicinio fondo, investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Synergy Future Megatrends Fund“ taisykles ir pasirinkti depozitoriumą.

Pritarė UAB „Orion Asset Management“ steigiamų fondų taisyklėms
Atsižvelgęs į valdymo įmonės UAB „Orion Asset Management“ prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas pritarė šios bendrovės steigiamų uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtų investicinių fondų „OAM USA Private Equity Fund“ ir „OAM USA Logistics Fund“ taisyklėms.

Vadovausis ESMA gairėmis
Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis papildytomis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) priimtomis Piktnaudžiavimo rinka reglamento gairėmis dėl vėlavimo atskleisti viešai neatskleistą informaciją ir sąveikos su riziką ribojančia priežiūra (ESMA70-156-4966).

Gairės papildytos paaiškinimais dėl informacijos, susijusios su kapitalo reikalavimais kredito įstaigoms, ir viešai neatskleistos informacijos, susijusios su 2 ramsčio kapitalo reikalavimais ir kapitalo gairėmis (P2R ir P2G), tinkamo atskleidimo ir atvejų, kada tokios informacijos atskleidimas galėtų būti atidėtas. 

Piktnaudžiavimo rinka reglamento gairėse dėl vėlavimo atskleisti viešai neatskleistą informaciją ir sąveikos su riziką ribojančia priežiūra nustatytų reikalavimų bei rekomendacijų laikytis turėtų emitentai, kurių finansinės priemonės įtrauktos į Lietuvos Respublikoje veikiančių prekybos vietų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme, sąrašus.