Lietuvos bankas
2023-11-17
11

Patvirtintas Šiaulių banko prospektas
Atsižvelgęs į akcinės bendrovės Šiaulių banko prašymą ir įvertinęs gautą informaciją, Lietuvos bankas patvirtino šio komercinio banko atnaujintą bazinį prospektą, skirtą 2022 m. spalio 25 d. patvirtintos vidutinės trukmės iki 250 mln. Eur vertės obligacijų programos pagrindu išleistoms apribotos pirmos eilės privilegijuotosioms obligacijoms (angl. Restricted Senior Preferred Notes) įtraukti į prekybą AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje.

Šis prospektas (įskaitant jo priedus) parengtas vadovaujantis 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 nuostatomis. Prospekto patvirtinimas reiškia, kad jame pateikta informacija atitinka išsamumo, nuoseklumo ir suprantamumo kriterijus, tačiau nelaikytinas jame pateiktos informacijos teisingumo patvirtinimu ir negali būti laikoma Lietuvos banko rekomendacija investuotojams.

Už neteisingos informacijos Lietuvos bankui teikimą ir kapitalo reikalavimų nesilaikymą – bauda UAB STANHOPE FINANCIAL
Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga UAB STANHOPE FINANCIAL licencijavimo metu teikė klaidingą informaciją. Be to, tris ataskaitinius ketvirčius nesilaikė nuosavam kapitalui keliamų reikalavimų ir teikė priežiūros institucijai neteisingą informaciją apie reikalavimų kapitalui laikymąsi. Už šiuos pažeidimus Lietuvos bankas skyrė įstaigai 48 tūkst. Eur baudą. 

Sutiko dėl ARKU kredito unijos reorganizavimo
Lietuvos bankas, įvertinęs ARKU ir Kauno regiono kredito unijų prašymus, sutiko, kad kooperatinė bendrovė ARKU kredito unija būtų reorganizuojama, prijungiant ją prie Kauno regiono kredito unijos. 

UAB EXCHANGELT skirtos poveikio priemonės 
Lietuvos bankas atliko valiutos keityklos operatorės ir elektroninių pinigų įstaigos, turinčios ribotos veiklos licenciją, UAB EXCHANGELT patikrinimą ir nustatė pažeidimų, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimais, tarptautinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių įgyvendinimu.  

Dalį tikrinamo laikotarpio įstaiga nebuvo pasitvirtinusi visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo tvarkos, o atliktas vertinimas nebuvo proporcingas įstaigos veiklos pobūdžiui ir mastui. Už šį pažeidimą įstaigai skirtas įspėjimas. 

UAB EXCHANGELT, vykdydama valiutos keityklos operatoriaus veiklą, neužtikrino, kad būtų laikomasi teisės aktuose nustatytų reikalavimų, susijusių su vidaus kontrolės priemonėmis įgyvendinant tarptautines sankcijas ir ribojamąsias priemones. 

Įstaiga nebuvo nustačius vidaus politikos bei vidaus kontrolės procedūrų dėl atitikties ir audito, susijusių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, taip pat nebuvo atlikusi vidaus kontrolės sistemos elementų tinkamumo ir jų taikymo veiksmingumo vertinimo. 

Įstaiga nebuvo tinkamai reglamentavusi ir praktikoje neužtikrino tinkamo operacijų stebėsenos proceso, kai valiutos keitimo operacijos neviršijo 3 tūkst. Eur. 

Už šiuos pažeidimus Lietuvos bankas skyrė UAB EXCHANGELT 45 tūkst. Eur baudą.

Papildytas Perdraudimo tarpininkų sąrašas
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės „Pragma Insurance Brokers“ prašymą, įrašė šią bendrovę į Perdraudimo tarpininkų sąrašą.

Išbraukė iš Vartojimo kredito davėjų sąrašo
Lietuvos bankas nustatė, kad vartojimo kredito davėja UAB „Camitex“ per teisės aktų nustatytus terminus nepradėjo veiklos ir nėra pagrįstų duomenų, kad bendrovė ketintų ją pradėti. Dėl to centrinis bankas išbraukė UAB „Camitex“ iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.