Lietuvos bankas
2021-11-19
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas įspėjo ARKU kredito uniją, pritarė „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ taisyklėms, leido įsigyti UAB „ANDRUM Fund“ ir įrašė dvi elektroninių pinigų įstaigos UAB „PAYRNET” tarpininkes į viešąjį sąrašą. 

Įspėta ARKU kredito unija
Lietuvos bankas atliko tikslinį kooperatinės bendrovės ARKU kredito unijos inspektavimą ir jo metu nustatė Kredito unijų, Finansų įstaigų įstatymų bei kitų teisės aktų pažeidimų. 

Kredito unijos valdyba neužtikrino veiksmingos vidaus kontrolės sistemos, netinkamai kontroliavo, kaip valdoma rizika. Pasitaikė atvejų, kai kredito unija netinkamai vertino paskolas ir fiziniams, ir juridiniams asmenims, neužtikrino, kad būtų tinkamai laikomasi atsakingojo skolinimo reikalavimų. Be to, ARKU netinkamai atliko įsipareigojimų vykdymo stebėseną ir paskolų panaudojimo kontrolę. Kredito unija taip pat netinkamai vertino turto vertinimo ataskaitų tinkamumą ir nepagrįstai taikė turto vertės koeficientus.

Lietuvos bankas, atsižvelgęs į tai, kad bendrovė pripažino padarytus teisės aktų pažeidimus, ėmėsi priemonių trūkumams ištaisyti, ir kitas aplinkybes, įspėjo ARKU kredito uniją ir įpareigojo ją visus pažeidimus ir veiklos trūkumus pašalinti iki 2022 m. kovo 31 d. 

Pritarta „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ taisyklėms
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ prašymą, pritarė jos valdomo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ taisyklėms. Įsigaliojus šiam sprendimui, veiklą pradeda septintasis subfondas – „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“.

Leista įsigyti UAB „ANDRUM Fund“
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į fizinio asmens prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, leido jam įsigyti sutelktinio finansavimo platformos operatorių UAB „ANDRUM Fund“.

Viešojo sąrašo pakeitimai
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į elektroninių pinigų įstaigos UAB „PAYRNET” prašymą, įtraukė jos tarpininkes LinkCy Payment Service Provider UAB ir Metallicus UAB į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.