Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba leido keturioms kredito unijoms įskaityti į unijų II lygio kapitalą šešerių metų trukmės subordinuotąsias paskolas, gautas iš Lietuvos centrinės kredito unijos.

Iš jos Kauno arkivyskupijos kredito unija pasiskolino 150 tūkst. Lt, kredito unija „Germanto lobis“ (Telšiai) – 500 tūkst. Lt, Pasvalio ir Ignalinos kredito unijos – po 600 tūkst. Lt.

Minėtos kredito unijos subordinuotąsias paskolas paėmė siekdamas užtikrinti veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą.