Lietuvos bankas
2017-10-06
11
 • Patvirtinti Vartojimo kredito teikimo gairių pakeitimai
 • Patvirtinta pozicija dėl Sutelktinio finansavimo įstatymo nuostatų taikymo
 • Patvirtinti Finansinių paslaugų reklamos gairių pakeitimai
 • Dar trims kredito unijoms leista pakeisti apskaitos politiką
 • Leista pakeisti „INVL Baltijos fondas“ investicinio fondo taisykles
 • UADDB „Draudukas“ išduota draudimo brokerių įmonės veiklos licencija
 • AS „West Kredit“ filialas įrašytas į Viešąjį kredito davėjų sąrašą
 • UAB „Trečia diena“ – į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą
 • UAB „INVL Asset Management“ suteikta valdymo įmonės licencija
 • UAB Medicinos bankui leista įsigyti UAB „Saugus kreditas“
 • Pritarta ,,Gjensidige“ valdybos nario kandidatūrai

Patvirtinti Vartojimo kredito teikimo gairių pakeitimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Vartojimo kredito teikimo gairių pakeitimus, kuriais siekiama suderinti gairėse pateiktus paaiškinimus su Vartojimo kredito įstatymo bei Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų pakeitimais. Gairėse rinkos dalyviams teikiami paaiškinimai dėl minėtų teisės aktų nuostatų taikymo, gerosios ir blogosios praktikos pavyzdžiai. Į gaires taip pat buvo perkeltos anksčiau Priežiūros tarnybos išsakytos pozicijos ir nuomonės, kad rinkos dalyviai visą informaciją rastų viename dokumente. 
Gairių projektas buvo derintas su asocijuotomis rinkos dalyvių struktūromis.
Naujausią Vartojimo kredito teikimo gairių versiją rasite pagal šią nuorodą.

Patvirtinta pozicija dėl Sutelktinio finansavimo įstatymo nuostatų taikymo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Lietuvos banko poziciją dėl tam tikrų Sutelktinio finansavimo įstatymo nuostatų taikymo ir jų santykio su kitais teisės aktais.
Pozicija parengta atsižvelgiant į sutelktinio finansavimo platformų operatorių ir asmenų, siekiančių būti įrašytais į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą, klausimus dėl tam tikrų minėto įstatymo normų aiškinimo ir interpretavimo praktikoje. Tai – sutelktinio finansavimo platformos operatorių veiklai taikomos išimtys, draudimas rinkti indėlius per sutelktinio finansavimo platformą, galimybės UAB pritraukti įstatiniam kapitalui formuoti skirtas lėšas ir kiti klausimai.
Pozicijos projektas buvo derintas su rinkos dalyviais, poziciją rasite pagal šią nuorodą.

Patvirtinti Finansinių paslaugų reklamos gairių pakeitimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Finansinių paslaugų reklamos gairių pakeitimus, kuriuose rinkos dalyviams paaiškinamos tam tikros Vartojimo kredito ir Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymų nuostatos. Pakeistose gairėse detaliau aprašomi vartojimo kredito reklamos reikalavimai dėl vartojimo kredito kainos ir su šiuo kreditu susijusių išlaidų nurodymo, standartinės informacijos pateikimas tipiniu pavyzdžiu, draudimas skleisti vartojimo kredito reklamą įvairiuose renginiuose, skirtuose asmenims, jaunesniems kaip 18 metų, ir pan.
Gairių projektas buvo derintas su asocijuotomis rinkos dalyvių struktūromis.
Naujausią Finansinių paslaugų reklamos gairių versiją rasite pagal šią nuorodą.

Dar trims kredito unijoms leista pakeisti apskaitos politiką
Į Lietuvos banką kreipėsi Kauno arkivyskupijos, Sedos ir Akademinė kredito unijos prašydamos leidimo pakeisti apskaitos politiką. Tai daroma atsižvelgiant į pasikeitusio Kredito unijų įstatymo nuostatas ir vadovaujantis Lietuvos banko valdybos nutarimu, kuriame nurodyta, kad apskaitos politikoje turi būti apibrėžiami pajinių įnašų grąžinimo bei atsiskaitymo su kredito unijų nariais principai ir atsižvelgta į verslo apskaitos standartų pokyčius, apskaitos sistemos „i-Kubas“ funkcionalumo praplėtimą.
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido minėtoms 3 kredito unijoms pakeisti apskaitos politiką. Iš viso pakeisti apskaitos politiką leista jau beveik 40 iš 69 Lietuvoje veikiančių kredito unijų.

Leista pakeisti „INVL Baltijos fondas“ investicinio fondo taisykles
Atsižvelgdama į UAB „INVL Asset Management“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB „INVL Asset Management“ valdomo suderintojo investicinio fondo „INVL Baltijos fondas“ taisykles. Pakeitimo esmė – nustatoma galimybė valdymo įmonės sprendimu stabdyti investicinių vienetų pardavimą.

UADDB „Draudukas“ išduota draudimo brokerių įmonės veiklos licencija
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į steigiamos uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės ,,Draudukas“ prašymą ir įvertinusi su prašymu pateiktus dokumentus, nusprendė išduoti šiai bendrovei draudimo brokerių įmonės veiklos licenciją.

AS „West Kredit“ filialas įrašytas į Viešąjį kredito davėjų sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į AS „West Kredit“ filialo prašymą ir įvertinusi su prašymu pateiktus dokumentus, nusprendė įrašyti šią bendrovę į Viešąjį kredito davėjų sąrašą.

UAB „Trečia diena“ – į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą
Atsižvelgdama į UAB „Trečia diena“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įrašyti šią bendrovę į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą.

UAB „INVL Asset Management“ suteikta valdymo įmonės licencija
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė išduoti UAB „INVL Asset Management“ profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės licenciją, suteikiančią teisę valdyti profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus.

UAB Medicinos bankui leista įsigyti UAB „Saugus kreditas“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB Medicinos banko prašymą, pritarė, kad šis bankas įsigytų 100 proc. UAB „Saugus kreditas“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį.

Pritarta ,,Gjensidige“ valdybos nario kandidatūrai
Atsižvelgdama į akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė Monicos Cecilės Torp, ketinančios eiti akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ valdybos nario pareigas, kandidatūrai.