Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000279

Įmonės kodas: 112043658

Licencijų sąrašas:
Kredito unijos licencija

Administracijos vadovas (-ė): Diana Komskienė

Kategorija: Kredito unija

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas

Adresas korespondencijai gauti:
Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas

Tel. Nr. (8 37) 42 26 72

El. paštas: [email protected]