Lietuvos bankas

Kitos šalies suteiktas kodas: 900025

Kontaktinis: Jill Broadhurst

Kategorija: ES/EEE elektroninių pinigų įstaiga, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Adresas:
Navigation House Belmont Wharf Skipton , BD231RL, North Yorkshire

Tel. Nr. +4401524387718, Mob. nr. 44 0175669 3240 , Faks. Nr. 44 0175669 3249

El. paštas: [email protected]; [email protected]