Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB002060

Licencijų sąrašas:
Specializuoto banko licencija ( galioja nuo: 2021-02-12 )

smebank.lt/

Įmonės kodas:
305223469

LEI kodas:
9845005757A65BA03A74

PVM mokėtojo kodas:
LT100013636518

Kategorija:
LR licencijuotas specializuotas bankas

Šalis:
Lietuvos Respublika

Banko kodas :
305223469

SWIFT kodas :
USDFLT22

Adresas korespondencijai gauti:
Antano Tumėno g. 4-15, LT-01109, Vilnius

Adresas:
Antano Tumėno g. 4-15, LT-01109, Vilnius

Mob. nr. +370 675 86805

El. paštas:
[email protected]