Lietuvos bankas
2023-03-01
11

Pritarė UAB SME bank teiktiems kandidatams
Atsižvelgęs į UAB SME bank prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas leido Ievai Naudžiūnaitei eiti šio specializuoto banko administracijos vadovo pavaduotojos, o Irmantui Kamienui – stebėtojų tarybos nario pareigas.

Neprieštarauta dėl dalies UAB Guru Pay įsigijimo
Lietuvos bankas, išnagrinėjęs prašymą ir pateiktą informaciją, neprieštaravo, kad fizinis asmuo įsigytų elektroninių pinigų įstaigos UAB Guru Pay kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc., bet nesiekiančią 30 proc.

Lietuvos bankas davė nurodymą blokuoti Aitvaras Finance interneto svetainę 
Lietuvos bankas gavo informacijos, kad Aitvaras Finance (KITE FINANCIAL LTD) kreipiasi į verslo įmones siūlydamas atidaryti joms ir jų darbuotojams mokėjimo sąskaitas. Tokias paslaugas Lietuvoje gali teikti tik licencijuoti finansų rinkos dalyviai, o Aitvaras Finance (KITE FINANCIAL LTD) teisės teikti mokėjimo paslaugas neturi. Gavęs teismo leidimą, Lietuvos bankas nurodė tinklo paslaugų teikėjams kuo skubiau panaikinti galimybę pasiekti interneto svetainę aitvaras.finance, kuri naudojama nelegaliai siūlant finansines paslaugas. 

Šiuo metu Lietuvos banko nurodymu jau yra užblokuota 90 interneto svetainių.