Lietuvos bankas
2023-10-05
11

Sustabdytas BENKER UAB licencijos galiojimas
Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga BENKER UAB (ankstesnis pavadinimas – BEM Europe UAB) nuo 2022 m. ketvirtojo ketvirčio nesilaikė nuosavo kapitalo reikalavimų, kurių privalo laikytis nuolat. Pagal Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą, elektroninių pinigų įstaiga privalo visada turėti ne mažesnį kaip 350 tūkst. Eur pradinį kapitalą, net jei nevykdo veiklos, o šiuo atveju įstaigos nuosavas kapitalas kelis ketvirčius neatitiko nuosavo kapitalo reikalavimų ir tapo neigiamas. Įvertinęs pažeidimą, Lietuvos bankas sustabdė BENKER UAB išduotos elektroninių pinigų įstaigos licencijos galiojimą ir įpareigojo iki š. m. spalio 20 d. pažeidimą ištaisyti bei pateikti centriniam bankui tą įrodančią informaciją.

UAB Sound asset management – IISKIS valdymo įmonės leidimas
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į UAB Sound asset management prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, išdavė šiai bendrovei informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimą, suteikiantį teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus.

Neprieštarauta dėl UAB „Flexo Capital“ įsigijimo
Lietuvos bankas, įvertinęs fizinio asmens prašymą, neprieštaravo, kad jis įsigytų valdymo įmonės UAB „Flexo Capital“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 50 proc.

Leido įsigyti dalį UAB Nordstreet akcijų
Lietuvos bankas, įvertinęs pateiktą informaciją, pritarė sandoriui, kurio pagrindu Estijoje registruota įmonė INTCAP OÜ tiesiogiai, o fizinis asmuo – netiesiogiai įsigytų UAB Nordstreet įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc. 

Pritarta „ZeroSum Mixed Fund III“ įstatams
Atsižvelgęs į UAB „ZeroSum Asset Management“ prašymą, Lietuvos bankas pritarė šios valdymo įmonės steigiamos Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės uždarosios akcinės bendrovės „ZeroSum Mixed Fund III“ įstatams.

Pritarta kandidatūroms  
Atsižvelgęs į prašymus ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas leido: 

  • Jūratei Jazukevičienei eiti UAB SME Bank stebėtojų tarybos nario pareigas;
  • Andriui Bernotui eiti Uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko valdybos nario pareigas.

UAB APRUM įrašyta į draudimo brokerių sąrašą
Atsižvelgęs į UAB APRUM prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas įrašė šia bendrovę į draudimo brokerių įmonių sąrašą. Šiuo metu mūsų šalyje veikia 103 draudimo brokerių įmonės.

Pritarta sandoriui dėl Majestic Financial UAB
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į Čekijoje registruotos įmonės Natland EPI, s.r.o. prašymą bei išnagrinėjęs pateiktą informaciją, neprieštaravo, kad ji netiesiogiai įsigytų 50 proc. mokėjimo įstaigos Majestic Financial UAB kvalifikuotojo įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių.

Nuspręsta įrašyti į viešąjį sąrašą
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į EUROPEAN MERCHANT BANK HOLDINGS, UAB, pranešimą, nusprendė įrašyti ją į įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, viešąjį sąrašą. 

Vadovausis ESMA gairėmis dėl investicinių paslaugų
Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, toliau – ESMA) 2023 m. rugpjūčio 3 d. priimtomis gairėmis dėl Finansinių priemonių rinkos direktyvos II produktų valdymo reikalavimų. Jos susijusios su investiciniais produktais ir paslaugomis bei jas teikiančiomis įmonėmis.

Šių gairių turėtų laikytis ir jomis vadovautis Lietuvoje įsteigtos finansų maklerio įmonės ir kredito įstaigos, teikiančios investicines paslaugas, platinančios struktūrizuotus indėlius arba teikiančios konsultacijas dėl jų įsigijimo, valdymo, taip pat finansų patarėjo įmonės.