Lietuvos bankas
2022-05-02
11

Finansinių paslaugų verslui segmente atsiras naujas dalyvis – Lietuvos banko teikimu Europos Centrinis Bankas suteikė specializuoto banko licenciją Finora kreditas UAB. 

Bendrovės akcininkai – Estijos juridiniai ir fiziniai asmenys. Gavusi specializuoto banko licenciją, Finora kreditas UAB ketina skolinti Lietuvos ir Estijos mažoms ir vidutinėms įmonėms, taip pat ir gyventojams, teikti faktoringo, finansinio lizingo paslaugas, priimti indėlius.

Dabar Lietuvoje veikia penki specializuoti bankai: AB „Mano bankas“, UAB GF bankas, AB „Fjord Bank“, European Merchant Bank UAB ir UAB SME Bank. 2022 m. antroje pusėje veiklą planuoja pradėti praėjusių metų spalio mėn. specializuoto banko licenciją gavusi Saldo Finance UAB. Šiuo metu Lietuvos bankas kartu su Europos Centriniu Banku nagrinėja dar šešias paraiškas gauti specializuoto banko licenciją.

Dalis specializuotų bankų aktyviai naudoja finansines technologijas (FinTech), didina vartotojams naudingą konkurenciją, paslaugų patrauklumą ir prieinamumą. Jie turi teisę priimti indėlius, skolinti lėšas, teikti mokėjimo ir kitas įprastas bankines paslaugas, tačiau negali teikti investicinių ir kitų panašaus pobūdžio finansinių paslaugų. Galimybė steigti specializuotus bankus atsirado 2017 m.