Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000446

Licencijų sąrašas:
Elektroninių pinigų įstaigos licencija ( galioja nuo: 2018-02-13 )

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
T. Kosciuškos g. 24-401, LT-01100, Vilnius

Adresas:
Gedimino pr. 20, LT-01103, Vilnius

El. paštas:
[email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2023-04-25 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 13, 14, 16, 17 dalys, 14 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 2 ir 5 dalys, 5 dalies 2 punktas, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 2, 3, 8, 10 punktai, 2 dalies 2 punktas; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 12, 13, 14, 18, 49 punktai, 51.7 papunktis, 51.10 papunktis, 52, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72 punktai

Bauda : 110000 €