Lietuvos bankas
2020-10-13
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido PayRay, UAB, didinti įstatinį kapitalą, įrašė bendroves į Draudimo brokerių įmonių ir Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų tarpininkų sąrašus.

Leido PayRay, UAB, didinti įstatinį kapitalą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į PayRay, UAB, prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, leido šiai bendrovei įregistruoti su banko įstatinio kapitalo padidinimu nuo 20 iki 36,4 mln. Eur susijusį banko įstatų pakeitimą. Banko licenciją, leidžiančią skolinti ir priimti indėlius, Lietuvos banko teikimu Europos Centrinis Bankas išdavė PayRay, UAB, 2019 m. gruodžio pradžioje.

Viešųjų sąrašų pakeitimai 
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į bendrovių prašymus, įrašė: 

  • UAB „Draudimo inovacijos“ į Draudimo brokerių įmonių sąrašą; 
  • uždarąją akcinę draudimo brokerių bendrovę „Noto draudimas“ į Draudimo brokerių įmonių sąrašą; 
  • elektroninių pinigų įstaigos Verified Payments, UAB, tarpininką Gleec Pay OU į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų tarpininkų sąrašą.