Bank of Lithuania

Country:
Lithuania

Correspondence address:
T. Kosciuškos g. 24-401, LT-01100, Vilnius

Address:
Gedimino pr. 20, LT-01103, Vilnius

Email address:
[email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2023-04-25 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 13, 14, 16, 17 dalys, 14 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 2 ir 5 dalys, 5 dalies 2 punktas, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 2, 3, 8, 10 punktai, 2 dalies 2 punktas; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 12, 13, 14, 18, 49 punktai, 51.7 papunktis, 51.10 papunktis, 52, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72 punktai

Fine : 110000 €