Lietuvos bankas
2021-12-16
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas dviem finansų rinkos dalyviams skyrė poveikio priemones, vienai elektroninių pinigų įstaigai atšaukė apribojimus, pritarė draudimo bendrovės teiktai kandidatūrai, priėmė kitus sprendimus.

UAB SHIFT Financial Services LT – bauda už nuosavo kapitalo reikalavimų nesilaikymą
Lietuvos bankas nustatė, kad, 2021 m. rugpjūčio 31 d. ir rugsėjo 30 d. duomenimis, mokėjimo įstaiga UAB SHIFT Financial Services LT nevykdė nuosavo kapitalo reikalavimų ir pažeidė Mokėjimo įstaigų įstatymą. Įvertinęs visas aplinkybes, centrinis bankas skyrė UAB SHIFT Financial Services LT 16 tūkst. Eur baudą.

Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos privalo nuolat užtikrinti įstatymuose nustatytą nuosavo kapitalo dydį. Tai vienas kertinių veiklos rodiklių, kuriems centrinis bankas skiria ypatingą dėmesį.

Atšaukti apribojimai GlobalNetint, UAB 
Už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus Lietuvos bankas buvo laikinai apribojęs elektroninių pinigų įstaigos GlobalNetint, UAB, veiklą ir įpareigojęs bendrovę pašalinti patikrinimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei veiklos trūkumus.

Vykdydama Lietuvos banko įpareigojimus, GlobalNetint, UAB, pateikė informaciją, kad Lietuvos banko patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir veiklos trūkumai yra pašalinti. Įvertinęs gautą informaciją, Lietuvos bankas atšaukė apribojimus GlobalNetint, UAB. 

Už licencijos ribų viršijimą – bauda ir nurodymai UAB „DSBC Financial Europe“
Lietuvos bankas nustatė, kad mokėjimo įstaiga UAB „DSBC Financial Europe“ leido elektroninius pinigus, todėl pažeidė Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų bei Mokėjimo įstaigų įstatymus. 

Lietuvos bankas yra ne kartą atkreipęs finansų rinkos dalyvių dėmesį – būtina atidžiai stebėti, kad jų veikla neperžengtų suteiktos licencijos ribų.

Įvertinęs visas reikšmingas aplinkybes, Lietuvos bankas bendrovei skyrė 15 tūkst. Eur baudą ir įpareigojo iki 2021 m. gruodžio 31 d. pašalinti pažeidimą, o iki 2022 m. kovo 1 d. pateikti audito įmonės išvadą, patvirtinančią, kad pažeidimas pašalintas. Be to, Lietuvos bankas konstatavo, kad bendrovės vadovas neįvykdė pareigos organizuoti bendrovės veiklą pagal teisės aktų reikalavimus, jo vadovavimo laikotarpiu atsakomybė bendrovei už teisės aktų pažeidimus taikoma jau antrą kartą. Dėl šios priežasties bendrovė turės pateikti dokumentus ir informaciją dėl jos vadovo kvalifikacijos. 

Leido eiti pareigas ADB „Gjensidige“ draudimo bendrovėje
Atsižvelgęs į akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas pritarė Aysegul Cin, ketinančios eiti šios bendrovės valdybos narės pareigas, kandidatūrai. 

Pritarė UAB „Victory Funds“ steigiamų bendrovių įstatams
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į valdymo įmonės UAB „Victory Funds“ prašymus, pritarė jos steigiamų uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtų investicinių bendrovių UAB Victory Development III ir UAB Victory Development IV įstatams.

Vadovausis Gairėmis dėl patikimos atlygio politikos
Lietuvos bankas atkreipia finansų rinkos dalyvių dėmesį, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigalioja Europos bankininkystės institucijos atnaujintos Gairės dėl patikimos atlygio politikos pagal Direktyvą 2013/36/ES. Jose nurodoma, kaip turėtų būti apskaičiuojami rodikliai, kuriais remiantis įstaigos galėtų pasinaudoti minėtoje Direktyvoje nustatytomis kintamojo atlygio mokėjimo išimtimis, paaiškinama, kaip atlygio politikoje turėtų būti įgyvendintas nediskriminavimo ir lyčių neutralumo principas, ir patikslinamas išeitinių išmokų santykis su kintamuoju atlygiu bei priežiūros institucijų galimybės ex‐ante vertinti tokias išmokas. Gairėse taip pat pabrėžiama, kad įstaigų ilgą laiką vietoj su veiklos rezultatais susietų premijų mokamos svarbių darbuotojų išlaikymo priemokos, nors ir priskiriamos prie kintamojo atlygio, tačiau neatitinka pagrindinio tikslo susieti darbuotojo atsakomybę su įstaigos tvaria veikla. Gairėse nurodomos veiklos rezultatų sąlygos, kurios taip pat turėtų būti taikomos išlaikymo priemokoms, ir kad šios priemokos turėtų būti tik papildomas su veiklos rezultatais susijusio kintamojo atlygio elementas.

Viešųjų sąrašų pakeitimai
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į bendrovių prašymus, įrašė:

  • UAB FUNDyou į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą;
  • elektroninių pinigų įstaigos Verified Payments, UAB, tarpininkę DCC Data Communication Company LTD į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą;
  • elektroninių pinigų įstaigos Via Payments UAB tarpininką ViaSpar Finans AB į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.