Lietuvos bankas
2021-02-22
11

Patvirtintos Mokėjimo paslaugų teikimo gairės
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba patvirtino Mokėjimo paslaugų teikimo gaires (toliau – Gairės), jomis siekiama formuoti gerąją mokėjimo paslaugų teikimo praktiką, pagrįstą vienodu Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo nuostatų supratimu ir taikymu. Plačiau

Patvirtinta Pozicija dėl didelių sandorių
Finansų rinkos priežiūros tarnyba parengė Lietuvos banko poziciją dėl didelių sandorių (toliau – Pozicija). Juos sudarę asmenys gali būti pripažinti profesionaliaisiais klientais. Pozicijoje rašoma, kad įvertinti ir nustatyti ribas, kurias viršijantys atitinkamoje rinkoje sudaryti sandoriai bus laikomi dideliais, turėtų pati finansų maklerio įmonė. Sandoriai dėl finansinių priemonių, kurioms būdingi tokie patys arba labai panašūs požymiai (atitinkamos rizikos, likvidumas, trukmė ir kiti panašūs objektyvūs kriterijai) gali būti grupuojami ir laikomi sudarytais atitinkamoje rinkoje. Nustatydama ribas, kurias viršijantys sandoriai laikomi dideliais, finansų maklerio įmonė turėtų atsižvelgti į sandorių atitinkamoje rinkoje dydį, o vertinant, ar sandoris yra didelis, turėtų būti įvertinta, ar pats klientas prisiėmė reikšmingą atitinkamos rinkos riziką ir taip įgijo atitinkamų žinių ir patirties apie atitinkamus sandorius ar investicines paslaugas.

Pozicijos projektas buvo derintas su asocijuotosiomis finansų rinkos dalyvių struktūromis.  

Pritarta UAB „Trečia diena“ akcijų ir balsavimo teisių dalies įsigijimui
Lietuvos bankas gavo mažosios bendrijos „Pirminiai skaičiai“ ir fizinio asmens prašymą dėl sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus UAB „Trečia diena“ akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių įsigijimo. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Finansų rinkos priežiūros tarnyba pritarė sandoriui, kad mažoji bendrija tiesiogiai, o fizinis asmuo netiesiogiai įsigytų UAB „Trečia diena“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc.

Į Viešąjį sąrašą įtrauktos dvi Verified Payments, UAB, tarpininkės 
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į elektroninių pinigų įstaigos Verified Payments, UAB, prašymą, įrašė jos tarpininkes CustomHash AG ir UAB Truevo Money į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų tarpininkų sąrašą. 

UAB Nordstreet patikrinimo rezultatai
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba atliko tikslinį planinį sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus UAB Nordstreet patikrinimą. Jo metu rasta nereikšmingų veiklos trūkumų, susijusių su informacijos skelbimu ir projektų savininkų patikimumo vertinimo procesu. Bendrovė operatyviai reagavo į pastabas ir nedelsdama pašalino trūkumus, taip pat ėmėsi priemonių, kad jie nepasikartotų ateityje.