Lietuvos bankas
2021-02-23
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba patvirtino Mokėjimo paslaugų teikimo gaires (toliau – Gairės). Jomis siekiama formuoti gerąją mokėjimo paslaugų teikimo praktiką, pagrįstą vienodu Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo nuostatų supratimu ir taikymu.

„Mokėjimo paslaugoms kasdieniame gyvenime tenka itin svarbus vaidmuo. Manome, kad tinkamas informacijos apie šių paslaugų sąlygas atskleidimas yra vienas iš kertinių dalykų, padedančių mokėjimo paslaugų vartotojams suprasti šias paslaugas, iš to kylančias savo teises ir mokėjimo paslaugų teikėjų pareigas. Informavimo klausimams daug dėmesio skiriama ir pačiose gairėse. Tikimės, kad mokėjimo paslaugų teikėjai neapsiribos tik gairėse nurodytomis rekomendacijomis ir nuolat ieškos efektyviausių sprendimų ir priemonių minėtiems tikslams pasiekti“, – sako Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina. 

Gairės parengtos vadovaujantis aktualiais Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktais, oficialiais teisės aktų aiškinimais, teismų praktika, taip pat Finansų rinkos priežiūros tarnybos nagrinėtų paklausimų, skundų, ginčų praktika ir kita informacija.    

Gairėse pateikiami paaiškinimai, gerosios praktikos pavyzdžiai ir kitos rekomendacijos dėl Mokėjimų įstatyme įtvirtintų mokėjimo paslaugų teikimui taikomų sąlygų praktinio įgyvendinimo, bendravimo su mokėjimo paslaugų vartotojais bei kitais šių paslaugų teikimui ir naudojimuisi jomis aktualiais klausimais. 

Tikimasi, kad Gairėse pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai kartu prisidės ir prie mokėjimo paslaugų aiškumo, jų vertės bei atitikties mokėjimo paslaugų vartotojų lūkesčiams didinimo, taip pat mokėjimo paslaugų teikėjų ir mokėjimo paslaugų vartotojų glaudesnio tarpusavio bendradarbiavimo.   

Gairių projektas derintas su mokėjimo paslaugų teikėjais ir jų asociacijomis. 

Mokėjimo paslaugų teikimo gairės