Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000313

Įmonės kodas: 302894776

Licencijų sąrašas:
Kredito unijos licencija

Administracijos vadovas (-ė): Gintautas Piragius

Kategorija: Kredito unija

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Senasis Ukmergės kelias 4 , LT-14302, Užubalių k., Vilniaus r. sav.

Adresas korespondencijai gauti:
A. Jakšto g. 12, LT-14302, Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 272 2877, Mob. nr. (8 610) 10 175

El. paštas: [email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2018-06-05 Kredito unijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 4 dalies 2 punktas ir 13 dalis, 27 straipsnio 1 dalies 5 punktas, Finansų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 2 dalis, 23 straipsnio 3 dalies 2 ir 5 punktai, 31 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 dalies 2 punktas, Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 03-25, 7.3 ir 9.2 papunkčiai, 21 ir 22 punktai, 23.2 papunktis, 25 punktas, 28.1–28.5 papunkčiai, 33 punktas, 37.15 ir 37.18 papunkčiai, 48 punktas, Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144, 21–23 punktai, Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125, 9.5. papunktis, Kredito unijų didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų apskaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 202, 6 ir 8 punktai.

Įspėjimas