Lietuvos bankas
2013-09-25

Patvirtintos 3 gairės, skirtos finansinių priemonių rinkos dalyviams; UAB „DNB investicijų valdymas“ leista steigti naują III pakopos pensijų fondą; pritarta UAB Medicinos banko valdybos nario kandidatūrai; pritarta UAB „Novus Asset Management“ subordinuotosios paskolos keitimui į akcijas; suderinti UAB „Būsto paskolų draudimas“ įstatų pakeitimai; pakeisti vartojimo kredito davėjų ir tarpininkų sąrašai; papildytas Viešasis mokėjimo įstaigų sąrašas

Patvirtintos 3 gairės, skirtos finansinių priemonių rinkos dalyviams

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, siekdama vienodo teisės aktų aiškinimo ir taikymo, patvirtino finansinių priemonių rinkos dalyviams skirtas gaires: Viešo reglamentuojamos informacijos skelbimo ir jos perdavimo į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę gaires (185.5 KB download icon), Viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo užtikrinimo ir atskleidimo taisyklių taikymo gaires (96 KB download icon) ir Teisingos akcijų kainos nustatymo gaires (85 KB download icon).

Viešo reglamentuojamos informacijos skelbimo ir jos perdavimo į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę gairėse detalizuojama viešo reglamentuojamos informacijos skelbimo ir jos saugojimo tvarka.

Viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo užtikrinimo ir atskleidimo taisyklių taikymo gairėse aiškinama teisės aktuose nustatyta viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo užtikrinimo ir atskleidimo tvarka.

Teisingos akcijų kainos nustatymo gairėmis siekiama užtikrinti, kad būtų efektyviai taikomi privalomo oficialaus siūlymo ir privalomo akcijų pirkimo ir pardavimo institutai. Taip pat siekiama skatinti tarptautiniais vertinimo standartais pagrįstą nuoseklią ir vienodą akcijų vertinimo praktiką.

Gairės buvo rengiamos bendradarbiaujant su finansinių priemonių rinkos dalyviais, atsižvelgta į teiktas pastabas ir paklausimus, praktikoje kylančius klausimus. Šiose gairėse atlikti Vertybinių popierių komisijos patvirtintų ir iki šiol galiojusių gairių redakcinio pobūdžio patikslinimai dėl Vertybinių popierių įstatymo ir jo poįstatyminių teisės aktų pakeitimų.

UAB „DNB investicijų valdymas“ leista steigti naują III pakopos pensijų fondą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „DNB investicijų valdymas“ prašymą, patvirtino šios valdymo įmonės steigiamo III pakopos pensijų fondo „DNB papildoma konservatyvi pensija“ taisykles.

Pagal naujojo fondo investavimo strategiją, visas fondo turtas bus investuojamas į vyriausybių, kredito įstaigų ir bendrovių skolos vertybinius popierius. Išvestinės finansinės priemonės galės būti naudojamos siekiant sumažinti riziką.

Pritarta UAB Medicinos banko valdybos nario kandidatūrai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė leisti Igoriui Kovalčukui (Igor Kovalčuk) tapti UAB Medicinos banko valdybos nariu.

Pritarta UAB „Novus Asset Management“ subordinuotosios paskolos keitimui į akcijas

Lietuvos banko Priežiūros taryba nusprendė pritarti valdymo įmonės UAB „Novus Asset Management“ 30 tūkst. Lt subordinuotosios šešerių metų trukmės paskolos keitimui į UAB ,,Novus Asset Management“ akcijas.

Suderinti UAB „Būsto paskolų draudimas“ įstatų pakeitimai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad UAB „Būsto paskolų draudimas“ įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo sumažinimo nuo 66 mln. iki 46 mln. Lt yra suderinti.

Pakeisti vartojimo kredito davėjų ir tarpininkų sąrašai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba papildė Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą – į jį įrašyta kredito unija „Saulėgraža“.

Taip pat papildytas Viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas – į jį įrašyta 11 naujų BIGBANK AS filialo ir 7 nauji Provident Polska S.A. filialo ,,Provident Finansai“ tarpininkai. Iki šiol į šį sąrašą buvo įrašyti 158 BIGBANK AS filialo ir 37 Provident Polska S.A. filialo „Provident Finansai“ vartojimo kredito tarpininkai.

Kartu iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo pačios įmonės prašymu išbrauktas vartojimo kredito davėjas UAB „Euro Providus“.

Papildytas Viešasis mokėjimo įstaigų sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ prašymą, nusprendė į Viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą įtraukti vieną šios mokėjimo įstaigos tarpininką – UAB „KILMINĖ“.