Lietuvos bankas
2023-07-20
11

Suteiktos pirmosios licencijos pagal bendrą ES reglamentą
Lietuvos bankas bendrovėms UAB HEAVY FINANCE ir UAB „ANDRUM Fund“ suteikė pirmąsias sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų licencijas pagal visoje Europos Sąjungoje (ES) galiojantį Sutelktinio finansavimo reglamentą. 

Sutelktinio finansavimo platformų operatoriai UAB HEAVY FINANCE ir UAB „ANDRUM Fund“ iki šiol buvo licencijuoti pagal Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymą. Gavusios licenciją pagal Sutelktinio finansavimo reglamentą, bendrovės dabar galės teikti sutelktinio finansavimo ir papildomas paslaugas visoje ES.

Primename, kad 2021 m. lapkričio 10 d. įsigaliojo bendras sutelktinio finansavimo teisinis reguliavimas visoje ES. Jis atveria galimybę mūsų šalies finansų rinkos dalyviams sutelktinio finansavimo paslaugas teikti kitose ES valstybėse, o kitų ES valstybių sutelktinio finansavimo platformų operatoriams teikti paslaugas Lietuvoje. Reglamentas pakeitė dabartinį Sutelktinio finansavimo įstatymą, todėl šių platformų operatoriai, norintys tęsti savo veiklą, privalo gauti licencijas pagal ES reglamentą. Šiuo metu licencijos pagal Sutelktinio finansavimo reglamentą siekia dar 12 įmonių, dalis jų – esami sutelktinio finansavimo platformų operatoriai. 

Pritarta AB „Lietuvos draudimas“ teiktai kandidatūrai  
Atsižvelgęs į akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas pritarė Dainiaus Brandišausko, pretenduojančio eiti šios akcinės bendrovės valdybos nario pareigas, kandidatūrai.

Leido pakeisti centrinę kredito uniją
Lietuvos bankas, įvertinęs Elektrėnų kredito unijos prašymą, pateiktą informaciją ir dokumentus, leido jai išstoti iš Lietuvos centrinės kredito unijos. Elektrėnų kredito unija ketina tapti Jungtinės centrinės kredito unijos nare.

Atnaujintos Kolektyvinio investavimo subjektų valdymo gairės
Lietuvos bankas, tęsdamas gerąją praktiką ir siekdamas padėti finansų rinkos dalyviams geriau suprasti jų veiklai taikomus reikalavimus, papildė Kolektyvinio investavimo subjektų valdymo gaires

Atsižvelgus į ES reguliavimo pokyčius, konsultacijas (teiktas valdymo įmonėms, jų asociacijoms ir kitiems suinteresuotiesiems asmenims), gairės papildytos aktualiomis rekomendacijomis dėl uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjekto sampratos, investavimo tiesiogiai ir per specialiosios paskirties bendroves, investicinių sprendimų priėmimo, tvarumo, sąnaudų ir mokesčių, informuotųjų investuotojų sampratos, su valdytojais susijusių investuotojų, atlygio ir kitais klausimais. 

Pritarta investicinių fondų ir bendrovės taisyklėms
Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į valdymo įmonių prašymus ir įvertinęs pateiktą informaciją:

  • pritarė UAB „Novus Asset Management“ steigiamo atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „PAN Baltic Private Debt“ taisyklėms;
  • pritarė UAB Nter Asset Management steigiamų uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtų investicinių fondų „NTER Alternative Energy Fund II“ ir „NTER Alternative Lenders and Fintech Fund“  taisyklėms; 
  • pritarė UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto nekilnojamojo turto investicinio fondo Baltic Residential Fund taisyklėms;
  • pritarė UAB „CAPITALICA ASSET MANAGEMENT“ steigiamos uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND“ įstatams.