Lietuvos bankas
2017-11-30
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pertvarkyti dvi kredito unijas, keturioms leido keisti apskaitos politiką, įspėjo MisterTango, UAB, pritarė AB „Rokiškio sūris“ cirkuliarui ir priėmė kitus sprendimus.

Leista pertvarkyti kredito unijas LTL ir Saulėgrąža“
Atsižvelgdama į kredito unijų LTL ir „Saulėgrąža“ prašymus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba sutiko, kad jos pradėtų pertvarkymo į akcines bendroves, turinčias specializuoto banko licencijas, procedūras. Pertvarkomos kredito unijos kaip bankai galės veikti tuo atveju, jei joms bus išduota specializuoto banko licencija.

Kelmės, Trakų, Jurbarko ir „Vievio taupa“ kredito unijoms leista pakeisti apskaitos politiką
Į Lietuvos banką kreipėsi Kelmės, Trakų, Jurbarko ir „Vievio taupa“ kredito unijos, prašydamos leidimo pakeisti apskaitos politiką. Tai daroma atsižvelgiant į pasikeitusio Kredito unijų įstatymo nuostatas ir vadovaujantis Lietuvos banko valdybos nutarimu, kuriame nurodyta, kad apskaitos politikoje turi būti apibrėžiami pajinių įnašų grąžinimo bei atsiskaitymo su kredito unijų nariais principai ir atsižvelgta į verslo apskaitos standartų pokyčius, apskaitos sistemos „i-Kubas“ funkcionalumo praplėtimą. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido minėtoms 4 kredito unijoms pakeisti apskaitos politiką. Iš viso pakeisti apskaitos politiką leista jau daugiau kaip 40 iš 68 Lietuvoje veikiančių kredito unijų.

Įspėta MisterTango, UAB
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įspėjo MisterTango, UAB, už tai, kad bendrovė nevykdo nuosavo kapitalo reikalavimų, privalomų elektroninių pinigų įstaigoms. Bendrovė įpareigota užtikrinti, kad ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d. vykdytų nuosavo kapitalo pakankamumo reikalavimus ir iki 2018 m. sausio 20 d. pateiktų tai įrodančius dokumentus.

Pritarta „INVL Alternative Assets Umbrella Fund II“ taisyklėms
Atsižvelgdama į UAB „INVL Asset Management“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė šios bendrovės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund II“ taisyklėms.

Pritarta AB „Rokiškio sūris“ cirkuliarui
Atsižvelgdama į kartu veikiančių AB „Rokiškio sūris“ akcininkų prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė patvirtinti pateiktą privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB „Rokiškio sūris“ paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti, už vieną akciją mokant 2,75 Eur (du eurus ir septyniasdešimt penkis euro centus). Oficialaus siūlymo kaina buvo padidinta atsižvelgus į Lietuvos banko pastabas.

UADBB „Drausimka“ išduota draudimo brokerių įmonės veiklos licencija
Atsižvelgdama į steigiamos uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės „Drausimka“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė išduoti jai draudimo brokerių įmonės veiklos licenciją.

Neprieštarauta Groa Capital, UAB, akcijų įsigijimui
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į dviejų fizinių asmenų prašymus, neprieštaravo, kad jie įsigytų atitinkamai 75 ir 25 proc. valdymo įmonės Groa Capital, UAB, akcijų bei jų suteikiamų balsavimo teisių. Fizinių asmenų tapatybė neskelbiama laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų. 

Patvirtintos investicinio fondo „Algorithmic Trading Portfolio“ taisyklės
Atsižvelgdama į UAB „Orion Asset Management“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė šios bendrovės valdomo atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „Algorithmic Trading Portfolio“ taisyklėms. Joms įsigaliojus, fondas toliau tęs veiklą kaip sudėtinis fondas, susidedantis iš dviejų subfondų: iki pakeitimų fondo dalyviais buvę investuotojai taps subfondo ATP M investuotojais, dalyvavimo sąlygos jiems nesikeis. Be to, įsigaliojus taisyklių pakeitimams, bus įsteigtas naujas subfondas ATP H.

Argentum mobile UK LTD įtrauktas į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į elektroninių pinigų įstaigos UAB „Argentum mobile“ prašymą ir išnagrinėjusi kartu su juo pateiktus dokumentus, nusprendė įtraukti elektroninių pinigų įstaigos UAB „Argentum mobile“ tarpininką Argentum mobile UK LTD į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.