Lietuvos bankas
2013-08-08

Kredito unijai „Saulėgrąža“ bus suteikta licencija; UAB ,,TELE2“ gaus mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją; leista banko AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriui nutraukti veiklą; panaikintas UADBB „Draudimo kryptis“ draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimas

Kredito unijai „Saulėgrąža“ bus suteikta licencija

Lietuvos banko valdyba nutarė kredito unijai ,,Saulėgrąža“ išduoti licenciją, suteikiančią teisę teikti Kredito unijų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytas licencines finansines paslaugas: indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš neprofesionalių rinkos dalyvių; mokėjimo paslaugos.

Pagal šios unijos įstatus, fizinis asmuo gali būti jos nariu, jeigu jis gyvena, dirba arba mokosi Vilniaus rajono savivaldybes teritorijoje, kur registruota ši unija, ar su šia savivaldybe besiribojančių septynių savivaldybių (Vilniaus miesto, Trakų, Širvintų, Švenčionių, Šalčininkų, Molėtų rajonų ir Elektrėnų savivaldybių) teritorijose.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 74 kredito unijos ir Lietuvos centrinė kredito unija.

UAB ,,TELE2“ gaus mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti UAB ,,TELE2“ mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti Mokėjimų įstatymo (5 straipsnio 7 punkte nurodytą mokėjimo paslaugą. Tai mokėjimo operacijos, kai mokėtojo sutikimas vykdyti mokėjimo operaciją duodamas naudojant telekomunikacijų galinį įrenginį, skaitmeninį ar informacinių technologijų įrenginį ir mokėjimas atliekamas telekomunikacijų tinklo arba informacinių technologijų sistemos operatoriui, kuris yra tik tarpininkas tarp prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų vartotojo.

Iki šiol mokėjimo įstaigos veiklos ir ribotos veiklos licencijos buvo išduotos 29 bendrovėms. Tarp jų yra kitos mobiliojo ryšio bendrovės UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „OMNITEL“, turinčios mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencijas.

Leista banko AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriui nutraukti veiklą

Lietuvos banko valdyba leido banko AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriui nutraukti veiklą.

Banko AS „UniCredit Bank“ prašyme nurodyta, kad apie planuojamą AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus veiklos nutraukimą klientams buvo pranešta 2013 m. vasario mėn. ir šiuo metu šio banko Lietuvos skyrius vykdo esamus neįvykdytus įsipareigojimus kreditoriams arba užtikrina, kad juos prisiimtų ir įvykdytų bankas AS „UniCredit Bank“. Prašyme taip pat nurodyta, kad įsipareigojimai kreditoriams, kurie, gavę pranešimus apie planuojamą skyriaus veiklos nutraukimą, nesikreipė į skyrių, buvo perduoti bankui AS „UniCredit Bank“ ir šis įsipareigojo juos visiškai įvykdyti.

Pagal Lietuvos bankui pateiktų finansinių ataskaitų 2013 m. liepos 1 d. duomenis, skyrius nebevykdo komercinės veiklos Lietuvoje: nėra suteikęs paskolų ir priėmęs klientų indėlių.

Panaikintas UADBB „Draudimo kryptis“ draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimas

Lietuvos banko valdyba panaikino UADBB „Draudimo kryptis“ draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimą.

Bendrovės akcininkas nutarė nebevykdyti draudimo tarpininkavimo veiklos ir atsisakyti draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos, todėl kreipėsi į Lietuvos banką prašydamas panaikinti licencijos galiojimą.

Lietuvos bankui buvo pateiktas UADBB „Draudimo kryptis“ patvirtinimas, kad bendrovė neturi įsiskolinimų draudimo bendrovėms.