Lietuvos bankas
2022-12-06
11

Už nurodymų nevykdymą – bauda „Secure Nordic Payments“, UAB
Elektroninių pinigų įstaiga „Secure Nordic Payments“, UAB, neįvykdė Lietuvos banko nurodymo – iki nustatyto termino nepateikė audituotų 2021 m. finansinių ataskaitų.

Be to, centrinis bankas nustatė, kad 2022 m. rugsėjo 30 d. įstaigos nuosavas kapitalas buvo mažesnis už reikalaujamą (350 tūkst. Eur). O Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme nurodoma, kad šios įstaigos privalo nuolat užtikrinti nustatytą nuosavo kapitalo dydį. 

Už minėtus pažeidimus Lietuvos bankas skyrė „Secure Nordic Payments“, UAB, 28 tūkst. Eur baudą. Pažeidimus įstaiga pripažino ir jau juos pašalino. 

Už ataskaitų vėlavimą – bauda UAB „TELE2”
UAB „TELE2”, kuriai išduota elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licencija, pavėluotai pateikė Lietuvos bankui audituotas 2021 m. finansines ataskaitas, audito ataskaitą ir audito išvadą bei sprendimą dėl finansinio metinės veiklos rezultato paskirstymo. Bendrovė pripažino pažeidimą ir ėmėsi priemonių, kad jis nepasikartotų. Įvertinęs aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė UAB „TELE2” 20 tūkst. Eur baudą.  

Suderinti AB Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklių pakeitimai ir papildymai
Lietuvos bankas pripažino suderintais AB Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklių pakeitimus ir papildymus, kuriais sudaroma galimybė į biržos prekybos sąrašą įtraukti specialios paskirties įsigijimo bendrovių (angl. Special Purpose Aquisition Companies, SPAC) nuosavybės vertybinius popierius Lietuvos reguliuojamoje rinkoje. SPAC yra emitentas, kurio tikslas yra pirminiu vertybinių popierių platinimu pritraukti kapitalo ir pritrauktomis lėšomis įsigyti kitą veikiančią bendrovę ar bendroves.

Patvirtintas UAB „Orkela“ prospekto priedas
Atsižvelgęs į UAB „Orkela“ prašymą ir įvertinęs gautą informaciją, Lietuvos bankas patvirtino bendrovės prospekto, skirto iki 18 mln. Eur vertės obligacijų viešam siūlymui ir iki 23 mln. Eur vertės obligacijų (įskaitant anksčiau be prospekto išplatintą 5 mln. Eur vertės obligacijų emisiją) įtraukimui į prekybą AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje, 2 priedą.

Prospektas (įskaitant jo priedus) parengtas vadovaujantis 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 nuostatomis. Prospekto patvirtinimas reiškia, kad jame pateikta informacija atitinka išsamumo, nuoseklumo ir suprantamumo kriterijus, tačiau neužtikrina jame pateiktos informacijos teisingumo ir negali būti laikomas Lietuvos banko rekomendacija investuotojams.

Neprieštaravo sandoriui dėl UAB „Digital Virgo Payment“
Išnagrinėjęs Prancūzijoje registruotos bendrovės Digital Virgo Group SAS pateiktą prašymą ir informaciją, Lietuvos bankas neprieštaravo, kad minėta bendrovė netiesiogiai įsigytų elektroninių pinigų įstaigą UAB „Digital Virgo Payment“.

Pritarta investicinės bendrovės UAB „PREF IV“ įstatams
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į valdymo įmonės UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“ prašymą ir pateiktą informaciją, pritarė jos steigiamos uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „PREF IV“ įstatams.

Pritarė sandoriams dėl UAB „Sostinės kreditai“
Į Lietuvos banką kreipėsi du fiziniai asmenys prašydami leidimo įsigyti dalį UAB „Sostinės kreditai“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių. Įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas pritarė sandoriams, kurių pagrindu fiziniai asmenys tiesiogiai įgytų UAB „Sostinės kreditai“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc.

Priskirtos prie riboto naudojimo mokėjimo priemonių
Lietuvos bankas gavo Čekijoje registruotos įmonės W.A.G. Payment Solutions a.s. ir Vokietijoje registruotų bendrovių UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG ir DKV Euro Service GmbH + Co. KG pranešimus, kad jų mokėjimo priemonėmis vykdytų mokėjimo operacijų bendra vertė Lietuvoje viršijo 1 mln. Eur.

Paslaugų teikėjams, leidžiantiems savo mokėjimo priemones, kuriomis galima atsiskaityti tik už riboto asortimento prekes ar paslaugas ir keliais kitais atvejais, Mokėjimų įstatyme yra numatyta vadinamoji riboto tinklo išimtis. Jeigu tokia priemone vykdomų mokėjimo operacijų vertė Lietuvoje per paskutinius 12 mėn. viršija 1 mln. Eur, paslaugos teikėjas privalo pranešti apie tai Lietuvos bankui. Tiesa, dėl to prižiūrimu finansų rinkos dalyviu netampama.

W.A.G. Payment Solutions a.s. mokėjimo priemone „EUROWAG fuel card“ galima atsiskaityti už degalus, kelių mokesčius, parkavimo ir plovyklos paslaugas, kitas su transporto priemonių judumu susijusias prekes ir paslaugas. 

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG mokėjimo priemonėmis „UTA Card“, „UTA eCard“, „UTA EasyFuel“ ir „UTA One“ galima atsiskaityti už degalus, tepalus, plovyklos, parkavimo ir kitas su transporto priemonių judumu susijusias paslaugas bei kelių mokesčius.

DKV Euro Service GmbH + Co. KG mokėjimo priemonėmis DKV Card, Fleet Card, Just Drive Card, Novofleet Card, DKV Card Climate, Fleet Card + Charge Climate ir transporto priemonėse įrengtais prietaisais (angl. on-board units): DKV Box Select, DKV Box TIS-PL, DKV Box Reets, DKV Box Italia, DKV Box Europe, DKV Box Flex, TC OBU, Liber-t, DKV Box Scandic, Telepass galima atsiskaityti už degalus, degalų papildus, tepalus, plovyklos, transporto priemonių remonto, parkavimo paslaugas, kelių, keltų mokesčius. 

Lietuvos bankas patvirtino, kad visos minėtos mokėjimo priemonės atitinka Mokėjimų įstatymo išimties taikymo kriterijus, ir įtraukė jas bei šias priemones teikiančias bendroves į Lietuvos banko tvarkomą Viešąjį sąrašą