Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000273

Licencijų sąrašas:
Kredito unijos licencija

kku.lt

Įmonės kodas:
112046615

LEI kodas:
Čia galite pasitikrinti, ar įstaiga turi LEI kodą

Kategorija:
Kredito unija

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
K.Donelaičio g.62/V.Putvinskio g. 53, LT-44248, Kaunas

Adresas:
S. Lozoraičio g. 19, LT-53228, Garliava, Kauno r. sav.

Tel. Nr. (8 37) 75 27 62, Faks. Nr. (8 37) 75 27 82

El. paštas:
[email protected]

Galutinė sprendimo data Paslaugos tipas Skundo/Ginčo pateikimo priežastys Sprendimo dokumentas
2018-02-07 KREDITAVIMO PASLAUGOS Kita PDF
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2016-07-11 Kredito unijų įstatymo 43 straipsnio 2 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 6 punktas, Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 03-25, 48 punktas, 28.6, 28.7, 39.4, 39.5 papunkčiai, Kredito unijų paskolų vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 19, 27 punktas, 10.2, 25.2 papunkčiai, Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125, 9.4.4.2, 9.5.2 papunkčiai.