Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdybos nariai išklausė Kredito įstaigų priežiūros departamento informaciją apie kredito unijų inspektavimų, vykusių 2010 m. ketvirtąjį ketvirtį, rezultatus. Šiuo laikotarpiu buvo atlikti septynių kredito unijų bendrieji inspektavimai: Anykščių, Grinkiškio (Radviliškio r.), Kauno, Vilniaus regiono, „Gargždų taupa“, „Moterų taupa“ (Kaunas), Zanavykų bankelis (Šakiai).

Inspektavimų metu buvo patikrinta, ar kredito unijos savo veikloje laikosi Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių jų veiklą, kredito unijų įstatų. Patikrinta, ar vykdomi veiklos riziką ribojantys normatyvai, kaip pašalinti ankstesnių inspektavimų atskaitose nurodyti trūkumai. Išanalizuota kredito unijų organų veikla ir kredito unijų finansinė būklė, tikrintas kredito bei likvidumo rizikų valdymas.

Inspektuotos kredito unijos įpareigotos nustatytais terminais pašalinti nustatytus trūkumus. Kredito unijos „Moterų taupa“ vadovai pakviesti atvykti į Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamentą aptarti veiklos trūkumų šalinimą.

Dėl inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų Lietuvos banko valdybos posėdžiuose atskirai nagrinėta padėtis Kauno, Vilniaus regiono ir „Gargždų taupa“ kredito unijose ir joms pritaikytos poveikio priemonės.