Lietuvos bankas
2019-06-04
11

Lietuvos banko valdyba nusprendė UAB Medicinos bankui panaikinti apribojimą skolinti patronuojamajai bendrovei, išdavė tris elektroninių pinigų įstaigų licencijas, atšaukė reorganizuojamos Rokiškio kredito unijos licenciją ir UAB „WoraPay“ mokėjimo įstaigos licenciją. 

UAB Medicinos bankui panaikintas apribojimas skolinti patronuojamajai bendrovei

Lietuvos banko valdyba leido UAB Medicinos bankui skolinti patronuojamajai bendrovei UAB „Saugus kreditas“, ji tuos pinigus naudos teikdama vartojimo kreditus. Iki šiol ši bendrovė skolintis iš banko negalėjo, nes Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į UAB Medicinos banko inspektavimo metu nustatytus trūkumus, buvo laikinai uždraudęs bankui skolinti jį kontroliuojančiam asmeniui ir jo tiesiogiai bei netiesiogiai kontroliuojamoms įmonėms. 

2018 m. rugpjūčio 1 d. bankas naujų vartojimo kreditų teikimo funkciją perdavė UAB „Saugus kreditas“. Tai leido pasiekti spartesnių skolinimo augimo tempų 2018 m. antrąjį pusmetį ir 2019 m. pirmąjį ketvirtį. UAB „Saugus kreditas“ planuoja ir toliau sparčiai didinti vartojimo kreditų portfelį.

Lietuvos bankas atlieka visos UAB Medicinos banko finansinės grupės jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, taigi ir UAB Medicinos banko kontroliuojamos finansų įstaigos UAB „Saugus kreditas“.   

Išduotos trys elektroninių pinigų įstaigos licencijos

Lietuvos banko valdyba išdavė tris naujas elektroninių pinigų įstaigos licencijas. 

Elektroninių pinigų įstaigos licencija išduota UAB „Verse Payments Lithuania“, kuri yra JAV įmonės „Verse Technologies, Inc.“ patronuojamoji įmonė. Bendrovė planuoja vykdyti veiklą Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, siūlyti vartotojams įvairių skaitmeninių finansinių paslaugų. 
Elektroninių pinigų įstaigos licenciją gavo Wittix, UAB. Ji ketina įžengti į Lietuvos rinką pasiūlydama naują mobiliojo mokėjimo programą ir elektroninę piniginę – klientai galės atlikti mokėjimus savo išmaniuoju telefonu. Įstaigos vienintelis tiesioginis akcininkas yra Izraelio pilietis.

Elektroninių pinigų įstaigos licencija išduota steigiamai Silvergate LT. Įstaiga sieks įsitvirtinti rinkoje kaip universali mokėjimo paslaugų teikėja, teikianti prekybininkams integruotą mokėjimo paslaugų sprendimą. Vienintelis tiesioginis įstaigos akcininkas – Sakartvelo pilietis, turintis leidimą gyventi Kipre.

Atšaukta reorganizuojamos Rokiškio kredito unijos licencija

Lietuvos banko valdyba atšaukė Rokiškio kredito unijai išduotą kredito unijos licenciją, nes ji reorganizuojama ir bus prijungta prie Anykščių kredito unijos. Šis nutarimas įsigalioja nuo Rokiškio kredito unijos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.

Jau pasirašytas perdavimo ir priėmimo aktas tarp Anykščių ir Rokiškio kredito unijų, kurio pagrindu po reorganizavimo veiksiančiai Anykščių kredito unijai perduotas Rokiškio kredito unijos turtas, teisės ir pareigos. Visus reorganizavimo veiksmus planuojama užbaigti iki š. m. birželio 30 d., todėl prašoma atšaukti Rokiškio kredito unijos licenciją.
 
Atšaukta UAB „WoraPay“ mokėjimo įstaigos licencija

Lietuvos banko valdyba panaikino UAB „WoraPay“ mokėjimo įstaigos licencijos, suteikusios teisę teikti pinigų perlaidas, galiojimą. Toks nutarimas priimtas įmonės akcininkų prašymu, kadangi ji nebeteikia ir neketina toliau teikti licencinių mokėjimo paslaugų.