Lietuvos bankas
2021-02-15
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga Verse Payments Lithuania UAB netinkamai įgyvendino klientų lėšų saugojimo reikalavimus ir teikė neteisingą informaciją Lietuvos bankui apie lėšų likučius. Už klientų lėšų apsaugos reikalavimų pažeidimą bendrovei skirta 30 tūkst. Eur bauda.

Pagal Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą, bendrovė, klientų lėšų apsaugai pasirinkusi atskyrimo būdą, privalo jas laikyti Lietuvos ar kitų Europos Sąjungos valstybių centriniuose ar komerciniuose bankuose arba investuoti į saugų, likvidų ir mažos rizikos turtą. Verse Payments Lithuania UAB pažeidė minėto įstatymo reikalavimus, kadangi dalį klientų lėšų laikė elektroninių pinigų įstaigose. 

Finansų rinkos priežiūros tarnyba taip pat nustatė, kad bendrovė, 2020 m. pirmojo ketvirčio ataskaitoje pateikė Lietuvos bankui neteisingą informaciją apie jos klientų lėšų likučius ir apie klientų lėšų, kurios turi būti apsaugotos, sumą. Už šį pažeidimą skirta poveikio priemonė – viešai paskelbta apie pažeidimą.

Nustatytus pažeidimus bendrovė jau ištaisė.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.