Lietuvos bankas
2020-12-09
11

Lietuvos bankas už Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų bei Mokėjimo įstaigų įstatymų reikalavimų nesilaikymą skyrė Wittix, UAB, 28 tūkst., o jos administracijos vadovui – 10 tūkst. Eur baudas.

Lietuvos bankas atliko tyrimą ir nustatė, kad Wittix, UAB, 2019 m. liepos–spalio mėn. visas klientų lėšas laikė kito juridinio asmens vardu atidarytose ir ne klientų lėšoms saugoti skirtose sąskaitose. Kadangi įstaiga teikė mokėjimo paslaugas per tarpininką, ji turėjo pranešti apie tai Lietuvos bankui, tačiau to nepadarė. 

Savo ruožtu įstaigos administracijos vadovas ne tik neužtikrino, kad tinkamai veiktų vidaus kontrolės sistema ir būtų tinkamai užkardomos rizikos, bet ir priėmė rizikingus sprendimus, kurie neatitiko teisės aktų reikalavimų, ir kėlė grėsmę klientų lėšų saugumui.

Dėl šių veiksmų bendrovė patyrė 31,6 tūkst. Eur nuostolių, nes vienoje iš sąskaitų klientų lėšos buvo prarastos ir Wittix, UAB, turėjo jas kompensuoti savo lėšomis.

Įvertinęs visas aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė Wittix, UAB, 28 tūkst., o jos administracijos vadovui Hanan Assis – 10 tūkst. Eur baudas.

Be to, bendrovė Lietuvos bankui teikė neteisingą informaciją apie klientų lėšų likučius, buvusius 2019 m. rugsėjo 30 d. kredito įstaigose. Už šį nusižengimą skirta poveikio priemonė – viešai apie paskelbta apie nusižengimą.

Elektroninių pinigų licenciją Wittix, UAB, Lietuvos bankas išdavė 2019 m. gegužės 30 d. Bendrovė teikia mokėjimo paslaugas, leidžia, platina ir išperka elektroninius pinigus. Iš savo veiklos 2019 m. ji gavo 108 tūkst., o per 2020 m. pirmąjį pusmetį – 391 tūkst. Eur pajamų. Pagal šiuos rezultatus Wittix, UAB, patenka į pirmąjį elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų trisdešimtuką. 

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.